Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

Funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Od kilku lat świadczy pomoc studentom i pracownikom Uczelni, ale także rodzicom, którzy doświadczają trudności wychowawczych oraz dzieciom z trudnościami w nauce czytania, pisania, zaburzeniami mowy. 

Zadaniem Poradni jest doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, pomocy psychologicznej i pedagogicznej, podstaw psychoterapii krótkoterminowej, używania narzędzi psychologicznych i pedagogicznych oraz prowadzenia badań psychologicznych i pedagogicznych (w tym badań naukowych we współpracy z istniejącymi kołami naukowymi).

Realizacja powyższych zadań jest możliwa dzięki aktywności zawodowej osób-praktyków zatrudnionych w Tarnowskiej Szkole Wyższej w Tarnowie : psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, logopedów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest również organizatorem warsztatów i szkoleń dla studentów, dzięki  czemu możliwa jest realizacja modułu praktycznego doskonalenia zawodowego oraz praktyk zawodowych.   

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |