Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

07

września
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 07.09.2023 r.

W dniu 7 września 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Podsumowanie projektu „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami”. Omówienie dalszych działań Rady ds. dostępności.

24

sierpnia
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 24.08.2023 r.

W dniu 24 sierpnia 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Bezpieczna ewakuacja. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i organizacji ewakuacji osób z niepełnosprawnością

10

sierpnia
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 10.08.2023 r.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie zasad udzielania pomocy materialnej dla OzN (stypendium specjalne dla OzN, zapomogi) w roku akademickim 2023/2024.

06

lipca
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 06.07.2023 r.

W dniu 6 lipca 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Działania Uczelni na rzecz promowania autonomii osób niepełnosprawnych, osiągnięcia samodzielności życiowej  i ekonomicznej OzN oraz integracji społecznej.

06

czerwca
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 06.06.2023 r.

W dniu 6 czerwca 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej w związku z wybranym przez nią kierunkiem studiów. Omówienie adaptacji procesu studiowania osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

11

maja
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 11.05.2023 r.

W dniu 11 maja 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Analiza programów i dofinansowań oferowanych osobom niepełnosprawnym w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie pomocy studentom z niepełnosprawnościami w wypełnianiu wniosków do PFRON. 18 maja Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day - GAAD).

06

kwietnia
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 06.04.2023 r.

W dniu 6 kwietnia 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Planowanie działań w związku z zamówieniem przez Uczelnię elektronicznego sprzętu dedykowanego osobom niewidomym i słabowidzącym wraz z oprogramowaniem oraz platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

13

marca
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 16.03.2023 r.

W dniu 16 marca 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Udział studentów z niepełnosprawnością w Dniach Otwartych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych. Przygotowanie oferty skierowanej do niepełnosprawnych kandydatów na studia.

09

lutego
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 09.02.2023 r.

W dniu 9 luty 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. 23 lutego 2023 r. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – omówienie ryzyka zachorowania na depresję u osób z niepełnosprawnością. Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla OzN – studentów oraz słuchaczy TSzW ANS

12

stycznia
2023

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 12.01.2023 r.

W dniu 12 stycznia 2023 r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Aktywizacja zawodowa OzN. Opracowanie planu wsparcia studentów i absolwentów TSzW ANS  z niepełnosprawnościami w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

08

grudnia
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 08.12.2022

W dniu 8 grudnia 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie jakości kształcenia i osiągniętych efektów przez OzN studiujące w TSzW. Podsumowanie pracy Rady ds. dostępności w roku 2022. Raport z wykonanych zadań

17

listopada
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 17.11.2022 r.

W dniu 17 listopada 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Analiza procedur dydaktycznych w TSzW, oraz ich dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

20

października
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 20.10.2022 r.

W dniu 20 października 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Potrzeby studentów z niepełnosprawnościami w nowym roku akademickim, diagnoza oraz sposoby zapewnienia im pomocy.

22

września
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 22.09.2022 r.

W dniu 22 września 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie zasad udzielania pomocy materialnej dla OzN ( stypendium Rektora dla OzN, zapomogi) w roku akademickim 2022/2023.

11

sierpnia
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 11.08.2022 r.

W dniu 11 sierpnia 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Bariery psychiczne i fizyczne, omówienie oraz sposoby na ich niwelowanie w sferze życie Uczelni.

07

lipca
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 07.07.2022 r.

W dniu 7 lipca 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie problematyki integracji osób z niepełnosprawnościami, dyskusja nad sposobami lepszej integracji z OzN.

24

czerwca
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 24.06.2022

W dniu 24 czerwca 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie postępu bieżących projektów dot. osób z niepełnosprawnościami, ich stopień wykonania oraz wpływ na uczestników projektów

20

maja
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 20.05.2022 r.

W dniu 20 maja 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Planowane działania dotyczące rekrutacji OzN w roku akademickim 2022/2023.

22

kwietnia
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 22.04.2022 r.

W dniu 22 kwietnia 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie uwarunkowań technicznych oraz organizacje niezbędną do zapewnienia w warunkach pożaru lub innego zagrożenia możliwości ewakuacji z budynków osób z niepełnosprawnością ruchową ale także z innymi rodzajami niepełnosprawności utrudniających samodzielną ewakuację.

11

marca
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 11.03.2022 r.

W dniu 11 marca 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie założeń rządowej „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030” biorąc pod szczególną uwagę obszar III - Edukacja.

21

lutego
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 21.02.2022 r.

W dniu 21 lutego 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie założeń rządowej „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030” biorąc pod szczególną uwagę obszar II – Dostępność.

17

stycznia
2022

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 17.01.2022 r.

W dniu 17 stycznia 2022r. roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Wyboru tytułów dokona kadra Uczelni na spotkaniach Rady ds. dostępności, na podstawie analizy zapotrzebowania. Wyposażenie zapewniające funkcjonalność dydaktyczną „POKOJU CISZY” tj. książki podręczniki akademickie, w tym wydane w alfabecie Braille’a i powiększoną czcionką MIDI.

13

grudnia
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 13.12.2021 r.

W dniu 13 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie jakości kształcenia i osiągniętych efektów przez OzN studiujące w TSzW. Podsumowanie pracy Rady ds. dostępności w roku 2021. Raport z wykonanych zadań 

15

listopada
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 15.11.2021 r.

W dniu 15 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla niepełnosprawnych studentów oraz słuchaczy TSzW.

06

października
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 06.10.2021 r.

W dniu 28 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Rozeznanie rynku w kontekście  możliwości przeprowadzenia szkoleń/warsztatów wyjazdowych w zakresie podnoszenia świadomości kadry Uczelni dotyczących szeroko rozumianej niepełnosprawności. 

28

września
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 28.09.2021 r.

W dniu 28 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie zasad udzielania pomocy materialnej dla OzN ( stypendium Rektora dla OzN, zapomogi) w roku akademickim 2021/2022.

27

sierpnia
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 27.08.2021 r.

W dniu 27 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie i podsumowanie przeprowadzonych szkoleń na temat 12 rodzajów niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni.

09

lipca
2021

Uwaga Studenci! Ważna informacja dotycząca osób z niepełnosprawnościami

studenci niepelnosprawni

Uprzejmie informujemy, że wszyscy z Państwa, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność chcą ubiegać się o wsparcie w procesie kształcenia w roku akademickim 2021/2022 proszeni są o kontakt z Pełnomocniczką Rektora ds. osób niepełnosprawnych TSzW . Kontakt możliwy zarówno drogą telefoniczną  jak i mailową.

Pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami jest dostępna:

 •   od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Uczelni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 14 657 10 55 (wew. 1)
 •   e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

08

lipca
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 08.07.2021 r.

W dniu 8 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie zadań z zakresu 2 - Architektura, realizowanych w okresie sierpień-grudzień 2021 tj.: prace remontowo-adaptacyjne pracowni komputerowej, pomieszczenia sanitarno-higienicznego na I piętrze oraz pomieszczenia przeznaczonego na „POKOJ CISZY”

16

czerwca
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 16.06.2021 r.

W dniu 16 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Posumowanie realizacji zadań w każdym z obszarów  w związku z zakończeniem ścieżki MINI projektu.

12

maja
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 12.05.2021 r.

W dniu 12 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Planowane działania dotyczące rekrutacji OzN w roku akademickim 2021/2022

14

kwietnia
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 14.04.2021 r.

W dniu 14 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Działania konieczne dla wspierania aktywności społecznej OzN studiujących i pracujących w TSzW. Rola poszczególnych Katedr we wzmacnianiu aktywności społecznej całej społeczności akademickiej. 

10

marca
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 10.03.2021 r.

W dniu 10 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie zdalnego nauczania/przeprowadzenia egzaminów na Uczelni w semestrze zimowym w dobie pandemii w kontekście studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

10

lutego
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 10.02.2021 r.

W dniu 10 luty 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Przedstawienie opracowanych procedur:
  • Procedura doraźnego dostosowania form zajęć, zaliczeń/egzaminów, dystrybucji materiałów w odpowiedniej postaci, w przypadku wystąpienia nagłej i uzasadnionej konieczności związanej z szeroko rozumianą niepełnosprawnością studenta,

  • Procedura rekrutacji na studia kandydatów z niepełnosprawnoscią,

  • Procedura projektowania i prowadzenia procesu kształcenia zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego i z wykorzystaniem technologii wspierających,

  • Procedura zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami,

  • Procedura ewakuacji osób z niepełnosprawnością,

  • Procedura wsparcia osób z niepełnosprawnością w czynnościach administracyjnych oraz poruszaniu się w przestrzeni Uczelni,

  • Procedura ubiegania się o przyznanie wsparcia edukacyjnego w postaci sprzętu, oprogramowania wspierającego,

  • Procedura ubiegania się o przyznanie wsparcia edukacyjnego w postaci doradztwa, usług tłumacza PJM, wsparcia psychologicznego, pomocy specjalisty ds. technologii wspierających. 

13

stycznia
2021

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 13.01.2021 r.

W dniu 13 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie wykonanych zmian w 2020 r. niwelujących bariery architektoniczne, bariery organizacyjne oraz techniczne wdrożone na Uczelni.
 2. Ustalenie harmonogramu spotkań Rady na rok 2021

16

grudnia
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 16.12.2020 r.

W dniu 16 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Podsumowanie realizacji Projektu w roku 2020 - stopień osiągnięcia wskaźników,
 2. Omówienie propozycji tematów posiedzeń Rady na rok 2021,
 3. Omówienie harmonogramu i zakresu zadań do realizacji w ramach projektu w roku 2021.

25

listopada
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 25.11.2020 r.

W dniu 25 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie planowanych działań na rzecz OzN w powiecie tarnowskim na podstawie opracowanego przez Starostwo Powiatowe, Powiatowego Programu działań na rzecz OzN w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 - 2025,
 2. Omówienie Programu działań na rzecz OzN w mieście Tarnowie w latach 2016 - 2020.

18

listopada
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 18.11.2020 r.

W dniu 18 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Osoby niepełnosprawne gwiazdami i ludźmi sukcesu.

09

listopada
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 09.11.2020 r.

W dniu 9 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Udział przedstawiciela UP z Tarnowa.

28

października
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 28.10.2020 r.

W dniu 28 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

14

października
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 14.10.2020

W dniu 14 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Analiza złożonych ankiet,
 2. Sprecyzowanie wniosków.

30

września
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 30.09.2020 r.

W dniu 30 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Analiza wszystkich procedur dotyczących dydaktyki, które funkcjonują w TSzW celem dostosowania ich do potrzeb OzN

16

września
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 16.09.2020 r.

W dniu 16 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Przedstawienie propozycji szkoleń z zakresu niepełnosprawności zarówno dla kadry Uczelni jak i studentów i słuchaczy TSzW.

02

września
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 02.09.2020

W dniu 2 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Omówienie sposobu prowadzenia nauczania zdalnego w przypadku OzN,
 2. Omówienie zasad w form wsparcia OzN.

26

sierpnia
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 25.08.2020 r.

W dniu 25 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Dyskusja nad potrzebami dostosowania budynków uczelni do OzN - wizja lokalna,
 2. Przedstawienie przykładowych rozwiązań wdrożonych w zakresie dostępności na różnych Uczelniach w Polsce.

12

sierpnia
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 11.08.2020 r.

W dniu 11 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Dyskusja nad wzorem ankiety i podjęcia uchwały w sprawie jej przyjęcia,
 2. Omówienie stanu dostępności TSzW w momencie przystąpienia do projektu,
 3. Omówienie modeli wsparcia Uczelni w celu zwiększenia ich dostępności.

29

lipca
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 28.07.2020 r.

W dniu 28 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Diagnoza potrzeb OzN wśród kandydatów na studia, słuchaczy oraz pracowników,
 2. opracowanie narzędzi diagnostycznych.

 

14

lipca
2020

Spotkanie Rady ds. Dostępności w dniu 14.07.2020

W dniu 14 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. dostępności, na którym omawiano tematy:

 1. Zapoznanie z warunkami wdrażanego projektu i sposobem jego realizacji
 2. Ukonstytuowanie Rady, wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady
 3. Ustalenie harmonogramu spotkań Rady
 4. Przedstawienie zadań do realizacji Rady.

30

stycznia
2020

Powołanie Rady ds. osób z niepełnosprawnościami

business-meeting-5395567_1920

W związku z realizacją projektu ,,W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI - wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami" powołuje się Radę ds. osób z niepełnosprawnościami.

30

stycznia
2020

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

wheelchair-1249819_960_720

Powołanie Pełnomocniczki Rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |