Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

REKRUTACJA TRWA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!   

 

Adresaci studiów:

 • Osoby, które interesują się zarówno psychologią, jak też nowoczesnym i sprawnym zarządzaniem;
 • Absolwenci wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności;
 • Kadra zarządzająca, praktycy Zarządzania Kapitałem Ludzkim, trenerzy, doradcy pracujący w organizacjach oraz przedsiębiorcy prowadzący własne firmy.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów;

 • dostarczanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;

 • nauka budowania i motywowania zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów;

 • dostarczenie aktualnej wiedzy psychologicznej i kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1890 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |