Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Władze uczelni

REKTOR

prof. nadzw. dr Bożena Szołtysek

Członek Zespołu doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw programu
"Społeczna odpowiedzialność nauki" oraz działalności upowszechniającej naukę. 

 

Zainteresowania naukowe:

  • Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

  • Proces Boloński

  • Szkolnictwo wyższe w rozwoju regionalnym

  • Zarządzanie szkołą wyższą

dr Bożena Szołtysek

e-mail: kanclerz@tszw.edu.pl

 

PROREKTOR ds. kształcenia praktycznego

dr Antoni Stańczyk

Zainteresowania naukowe:

  • Astrofizyka

  • Filozofia muzyki

  • Kompozycja w muzyce

  • Chórolistyka

dr Antoni Stańczyk

e-mail: prorektor@tszw.edu.pl

 

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 

DZIEKAN

dr Wacław Nelec

e-mail: dziekan@tszw.edu.pl

 

PRODZIEKAN
mgr Magdalena Osiak

e-mail: prodziekan@tszw.edu.pl

 

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |