Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Kosmetologia

Kierunek studiów

KOSMETOLOGIA

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

Studia I stopnia na kierunku Kosmetologia wyposażają studentów w wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii oraz ogólną w szczególności z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, promocji zdrowia, psychologii, zarządzania i marketingu, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku i innych.

Dzięki możliwości bezpłatnego uczestniczenia w toku studiów w licznych warsztatach kosmetologicznych, absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała, dłoni i stóp z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i kosmetyków nowej generacji.

Wszystkim tym, którzy są pasjonatami piękna i urody, w przyszłości chcą łączyć pasję z pracą zawodową a ciągle zastanawiają się, czy wybierając studia na kierunku kosmetologia będą mieli szansę na rozwój swojej ścieżki zawodowej odpowiadamy: TAK! Kosmetolog to zawód dla Ciebie!

Kosmetolodzy (oprócz salonu kosmetycznego) mogą pracować w placówkach naukowo-badawczych (np. w laboratorium kosmetycznym), koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych oraz w gabinetach współpracujących z klinikami lekarskimi. Udzielają oni także porad w wydawnictwach zajmujących się zdrowiem i urodą. Natomiast osoby komunikatywne z predyspozycjami trenerskimi mogą wybrać ścieżkę specjalisty ds. szkoleń lub menedżera. Otwarta jest również ścieżka kariery naukowej i pracy dydaktycznej w tym zawodzie.

Zatem tytuł kosmetologa daje szerokie możliwości wyboru profilu zatrudnienia i jest z pewnością jednym z tych zawodów, przed którymi rysuje się ciekawa przyszłość.

 

Proponowane specjalności dla osób rekrutujących się na studia na rok akademicki 2024/2025:

* Kosmetologia stosowana z kosmetologią estetyczną;

* Kosmetologia stosowana z zarządzaniem w branży beauty;

 

 

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2022/2025 oraz 2023/2026

* Kosmetologia stosowana z zarządzaniem zdrowym stylem życia (WELLNESS): student uzyskuje dodatkowe kompetencje w zakresie zarządzania zdrowym stylem życia (WELLNESS) w tym: promocji zdrowia, dietetyki, metod radzenia sobie ze stresem, muzykoterapii oraz organizacji i funkcjonowania ośrodków SPA. Nabyte kompetencje będą mogły być z powodzeniem wykorzystane zarówno w pracy w gabinecie prywatnym, jak i dużych uzdrowiskach lub centrach odnowy biologicznej.

* Kosmetologia upiększająca: student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu wirażu u stylizacji, umiejętności wykonywania zabiegów z użyciem nowoczesnych urządzeń, zabiegów biorewitalizujących, zaawansowanych zabiegów kosmetycznych postępowania z bliznami, trądzikiem, przebarwieniami, likwidacją oznak starzenia się skóry, stosowania zaawansowanych technik łączonych w kosmetologii, szerokiego zastosowania zaawansowanych peelingów chemicznych oraz wszelkich zadań związanych z działalnością prozdrowotną w tej dziedzinie.

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2021/2024

* Kosmetologia stosowana z zarządzaniem zdrowym stylem życia (WELLNESS): student uzyskuje dodatkowe kompetencje w zakresie zarządzania zdrowym stylem życia (WELLNESS) w tym: promocji zdrowia, dietetyki, metod radzenia sobie ze stresem, muzykoterapii oraz organizacji i funkcjonowania ośrodków SPA. Nabyte kompetencje będą mogły być z powodzeniem wykorzystane zarówno w pracy w gabinecie prywatnym, jak i dużych uzdrowiskach lub centrach odnowy biologicznej.

* Kosmetologia stosowana z kosmetologią estetyczną: student nabywa umiejętności wykonywania zabiegów z użyciem nowoczesnych urządzeń, zabiegów biorewitalizujących, zaawansowanych zabiegów kosmetycznych postępowania z bliznami, trądzikiem, przebarwieniami, likwidacją oznak starzenia się skóry, stosowania zaawansowanych technik łączonych w kosmetologii, szerokiego zastosowania zaawansowanych peelingów chemicznych oraz wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych.

 

Kosmetologia to nie tylko dbanie o urodę i pielęgnowanie skóry, to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę z zakresu ogólnych przedmiotów medycznych, chemicznych i biologicznych. To również kompleksowa wiedza i umiejętności właściwego  wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).
     

Opłaty

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 780 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 780 zł

 

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |