Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Kontakt

Kontakt

 

Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych

ul. Mościckiego 27, 33 – 100 Tarnów

uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. przez Tarnowską Szkołę Wyższą z siedzibą w Tarnowie, w celu wykonania zleconych usług. Oświadczam, że Tarnowska Szkoła Wyższa poinformowała mnie o dobrowolności podania danych, przysługujących mi prawach w szczególności o prawie dostępu do treści danych i ich poprawiania. Wyrażam równocześnie zgodę na otrzymywanie od Tarnowskiej Szkoły Wyższej informacji dotyczących zleconych usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz oświadczam, ze zapoznałem(łam) się z polityką prywatności serwisu tszw.edu.pl

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych, naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |