Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Konferencje Naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa "Depresja. Zrozumieć. Pokonać." odbyła się 17 listopada 2022 r. pod patronatem honorowym Marty Malec - Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W konferencji udział wzięli specjaliści-praktycy, którzy na co dzień pracują z pacjentami w różnym wieku, cierpiącymi z powodu depresji. Wykład otwierający konferencję wygłosiła Pani Profesor Dominika Dudek - specjalista psychiatra, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Redaktor Naczelna czasopisma "Psychiatria Polska" oraz członek Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii pt: "Depresja u kobiet i mężczyzn: fakty i mity.” Następnie zabrali głos prelegenci: dr n. med. Krzysztof Styczeń - specjalista psychiatrii, Kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i wygłosił wykład pt: " Depresja XXI w. wyzwania, trudności i możliwości pomocy", następnie mgr Milena Kansy psychoterapeuta, seksuolog, Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wykład pt: „Depresja w parze (dynamika związku i kontekst życia seksualnego)”, lek. med. Krzysztof Bańczyk specjalista psychiatrii w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wykładowca CM UJ oraz Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych wykład pt: „Depresja naszych czasów, fakty, mity, optymalne praktyki" oraz mgr Jagna Kazienko psycholog, certyfikowany terapeuta środowiskowy kierownik Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji SOWA Uniwersytetu Jagiellońskiego pt:" „Profilaktyka. Odporność psychiczna. Zapobieganie depresji". Konferencja zakończyła się wspólnym panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów, poświęcony najbardziej obiecującym osiągnięciom nauki, aktualnym badaniom, najlepszym praktykom i doświadczeniom innych krajów w walce z depresją.    

W dniu 24 marca 2022 r. odbyła się Konferencja naukowa "Kosmetologia estetyczna a zdrowie i jakość życia" pod patronatem medialnym wydawnictwa czasopisma "Kosmetologia estetyczna", obecne na rynku prasy od 2012 r.  Wykład otwierający Konferencję zatytułowany "Kosmetologia estetyczna - nowoczesne rozwiązania i innowacyjne technologie na rzecz zdrowia i piękna" wygłosiła Pani dr Magdalena Rogóż – doktor nauk farmaceutycznych o specjalności kosmetologia, specjalistka i szkoleniowiec z zakresu nowoczesnej kosmetologii.

Konferencja naukowa "Kryptowaluty i tokenizacja jako nowe trendy w gospodarce" odbyła się 4 lutego 2022 r. Zorganizowana została we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa, w związku z uruchomieniem nowego kierunku studiów "Zarządzanie", w specjalnościach Zarządzanie firmą, E-marketing oraz FinTech&Blockchain. Głównym celem konferencji była aproksymacja wiedzy dotyczącej kryptowalut i blockchain w gospodarce. Udział w konferencji wzięli wybitni specjaliści z dziedziny zarządzania finansami, którzy wygłosili następujące tematy: "Kryptowaluty i tokenizjacja jako nowe trendy w gospodarce"- dr hab. Krzysztof Piech, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji, ekspert ds. modelowania i prognozowania makroekonomicznego oraz rynków finansowych; "Blockchain w świecie finansów i zarządzania - przykłady wdrożeń i wykorzystania technologii"- dr Paweł Modrzyński, doktor nauk ekonomicznych - Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy; "Mateusz Kusznierewicz- droga do sukcesu" - Mateusz Kusznierewicz polski żeglarz sportowy, mistrz olimpijski i mistrz świata, działacz społeczny i biznesowy, od 2014 r. prowadzi działalność w branży nowych technologii.

I studencka konferencja naukowa "Wymiary zdrowia w dobie pandemii" odbyła się 05 czerwca 2021 r. , zorganizowana została przez Koło Naukowe Psychologii "PRO AKADEMIA", którego opiekunem jest dr Justyna Kaczmarczyk. Głównym celem konferencji było zapoznanie się z problemami zdrowotnymi, w czasie pandemii COVID-19 w aspekcie psychicznym, społecznym jak i fizycznym. W konferencji czynny udział wzięli pracownicy naukowi oraz studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Wydarzenie odbyło się za pośrednictwem platformy internetowej, udział mogły wziąć wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. Konferencja rozpoczęła się od wykładu wprowadzającego opiekuna Koła Naukowego "PRO AKADEMIA" dr Justyny Kaczmarczyk, następnie głos zabierali kolejni prelegenci. 

Międzynarodowa konferencja „Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie” odbyła się 16 maja 2019 r. W czasie konferencji obył się koncert Orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Wiechowicza w Krakowie oraz wystąpienie Rektora Uniwersytetu Presowskiego w Presowie. Następnie zostały wygłoszone następujące tematy: „Piękno które uzdrawia” - prof. dr hab. Witold Kawecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; „Taniec i muzyka w tradycji biblijnej” - prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; „Uzdrawiający Chopin” - dr Ewa Klimas Kuchtowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach; „Tożsamy charakter sekwencji melodycznej z elementami prozodycznymi mowy implikacje terapeutyczne” dr Magdalena Peterek, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej, mgr Krystyna Litwora, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie; „Struktura utworu muzycznego z perspektywy jego przestrzeni wewnętrznej” - dr hab. Katarzyna Szymańska – Stułka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; „Falowa Struktura czasu i przestrzeni dzieła muzycznego – interakcja falowa a mechanizm informacyjny” - dr Antoni Stańczyk, Rektor Tarnowskiej Szkoły Wyższej; „Zarządzanie zjawiskiem sztucznej inteligencji” - dr Grzegorz Kądzielawski; „Pole morfogenetyczne – realność czy fikcja” - prof. dr hab. Jacek Łapiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Konferencja zakończyła się wspólną dyskusją uczestników wydarzenia.

Konferencja „Uwarunkowania efektów kształcenia w kontekście osiąganych wyników egzaminów maturalnych” która odbyła się 25 października 2018 r

Na konferencji zostały wygłoszone tematy: „Wyniki matur i ich wykorzystanie dla podniesienia jakości kształcenia w szkołach” – dr Maria Krystyna Szmigel – Zastępca Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie; „Błąd wychowawczy jako przyczyna wypalenia szkolnego uczniów.” –  „Szerszy kontekst obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki .Refleksje po przeprowadzeniu serii wywiadów z grupą doświadczonych nauczycieli” – mgr Tomasz Szwed – Doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;

Znaczenie edukacji STEM (łączącej dyscypliny nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki) w przygotowaniu uczniów do uczenia się.”  „Jeśli empatyczna edukacja to empatyczna Polska” – mgr Anna Szulc – Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, mediator społeczny, propagatorka idei empatycznej edukacji. Konferencja zakończyła się wspólną dyskusją uczestników wydarzenia.


Konferencja „Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju” -zadanie finansowane w ramach umowy 1032/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę która odbyła się 04.06.2018 r.

Na konferencji zostały wygłoszone tematy: „Wykład wprowadzający” – Józefa Szczurek – Żelazko, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; „Perspektywy opieki neonatologicznej w Małopolsce, na podstawie badań prowadzonych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” – prof. dr hab. Ryszard Lauterbach- Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii; „Wczesne diagnozowanie zaburzeń autystycznych – teoria objawu” - prof. zw. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek – Kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, psycholog, logopeda, twórca metody: Szkoła Krakowska; „Neurobiologiczne reguły diagnozy i terapii metodą krakowską” - prof.dr hab. Marta Korendo – adiunkt Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie językoznawca, logopeda; „Zagrożenia związane z leczeniem skrajnego wcześniaka na intensywnej terapii – ostatnie doniesienia” - lek. med. Elżbieta Rafińska-Ważny – specjalista neonatolog, Odział Neonatologii Szpitala Ginekologiczno – Położniczego Ujastek w Krakowie; „Opieka neurologopedyczna nad wcześniakiem – w świetle najnowszych badań” - mgr Marta Karwot – Pięta – neurologopeda, Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie; „Rehabilitacja ruchowa, podstawą rozwoju motorycznego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi – zdobycze opieki fizjoterapeutycznej” - mgr Bożena Ptak, fizjoterapeuta, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie; „Prawopółkulowa percepcja melodii i przestrzeni podstawą nabywania języka u dziecka z zaburzeniami rozwoju – na podstawie prowadzonych badań klinicznych” - dr Magdalena Peterek - Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych, adiunkt Tarnowskiej Szkoły Wyższej, logopeda; „Praktyczne aspekty prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju – doświadczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” – mgr Renata Mielak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie oraz mgr Agnieszka Ługowska – Neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie. Konferencja zakończyła się wspólną dyskusją uczestników wydarzenia.


Zjawisko samobójstwa wśród młodzieży szkolnej. Wychowanie, edukacja, profilaktyka” konferencja edukacyjno – naukowa, 24 maja 2018 r.
Tematy wygłaszane na konferencji: „Ratowanie woli życia” – prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – Dyrektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; „Dylematy zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży” – dr Włodzimierz Adam Brodniak – Sekretarz naukowy Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego; „Problematyka samobójstwa i profilaktyka zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży” – dr Małgorzata Nagórska – adiunkt Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ; „Samobójstwo wśród młodzieży szkolnej. Aspekty kryminologiczne” – dr Dorota Semków Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; dr Karol Bajda – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego ; „Diagnoza potrzeb ucznia w kontekście pracy nauczyciela” – prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany – b. kierownik Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Profesor wielu uczelni pedagogicznych w Polsce; „Czynniki ryzyka zachowań samobójczych na przykładzie wybranych krajów europejskich” – dr nauk med. Wojciech Kwietniewski Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego; „Część pokazowa dotycząca udzielania pierwszej pomocy w przypadku zamachów samobójczych przez pracowników ratownictwa medycznego” – mgr Witold Duda – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik Państwowego Ratownictwa Medycznego w Krakowie; „W obronie honoru, czy w poczuciu winy? Samobójstwa oficerów i konspiratorów w okresie wojen. Analiza suicydalno – historyczna” – prof. zw. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej ; „Samobójstwo w refleksji etyczno – społecznej” – Ks. dr Wiesław Matyskiewicz – adiunkt Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; „Profilaktyka zachowań suicydalnych. Ujęcie socjologiczno – pedagogiczne” – prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk Politechnika Rzeszowska; „Obraz ciała, a depresyjność wśród młodzieży w świetle przeprowadzonych badań na terenie Tarnowa” – mgr Inga Prusak – psychoterapeuta Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie, „Uwarunkowania samobójstw młodzieży w kontekście wybranych koncepcji” – dr Rafał Sztembis – adiunkt Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny uczestników.


Ogólnopolskie sympozjum „Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego” 11 maja 2018 r.

Program sympozjum: Gaude Mater Polonia – Chór; Dynamical Properties of Solids „A Little Fugue” – Chór. Rektor TSzW dr Antoni Stańczyk otwarł sympozjum tematem „Znaczenie informacji przestrzeni dzieła muzycznego dla rozwoju społeczeństwa”. Następnie były wygłaszane następujące tematy: Dr hab. prof. UMFC Jagna Dankowska – „Przestrzeń dzieła muzycznego w świetle wybranych koncepcji filozoficznych”; Dr hab. prof. UMFC Katarzyna Szymańska – Stułka – „Przestrzeń dzieła muzycznego w analizie i interpretacji badań prowadzonych”; Prof. dr hab. Piotr Zieliński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Politechnika Krakowska – „Kształtowanie systemu tonalnego jako przykład spontanicznego łamania symetrii”; Dr inż. Marcin Majka, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN , Kraków – „Osobliwości percepcji bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych: konsekwencje zasady nieokreśloności.”; Dr hab. prof. KUL Jacek Łapiński – „Fizykalno – informacyjne komponenty pola”; Dr Antoni Stańczyk TSzW – „Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego – informacja o wynikach badań”. Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny uczestników.


Konferencja naukowa „Poczucie jakości i sensu życia u współczesnej młodzieży” – 23 kwietnia 2018 r.

Tematy wygłaszane na konferencji: „Sens życia w opinii pedagogów” – prof. dr hab. Bożena Muchacka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; „Sens życia z perspektywy teologicznej” – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie; „Poczucie jakości życia w opinii młodzieży (na podstawie badań młodzieży licealnej i studentów Tarnowa) – badania 2017/2018” – dr Franciszek Kozaczuk – Rektor TSzW ; „Aksjologiczny wymiar życia młodzieży” – ks. prof. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie; „Poczucie sensu życia młodzieży polskiej i amerykańskiej, analiza porównawcza – badanie własne” – mgr Agnieszka Muchacka Cymerman – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ; „Społeczeństwo pluralistyczne, a sens życia” – prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska; „Poczucie sensu życia u osób żyjących w rodzinach wielopokoleniowych” – dr Jacek Łukasiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; „Poczucie jakości życia młodzieży w placówce opiekuńczo – wychowawczej” – mgr Joanna Kata, doktorantka na Wydziale Pedagogiki, Psychologii, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie; „Samotność jako sens i bezsens życia” – dr hab. Andrzej Niedojadło – Tarnowska Szkoła Wyższa; „Sensotwórcze znaczenie religii” – ks. prof. dr hab. Grzegorz Strzelczyk- Uniwersytet Śląski; „Rodzina jako podstawowe środowisko kształtowania postaw młodzieży do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu w duchu chrześcijańskim” – ks. dr Bartosz Bąk – Tarnowska Szkoła Wyższa; „Rola sztuki, a jakość życia” – dr Antoni Stańczyk – Tarnowska Szkoła Wyższa. Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny uczestników.


Konferencja naukowa „Etos wykładowcy i studenta. Przykra konieczność czy podstawa życia akademickiego?” organizowana przez Tarnowską Szkołę Wyższą w Tarnowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie pod patronatami: J.E. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się 27 czerwca 2017 r.
Wprowadzenie do tematu wygłosili dr Bożena Szołtysek oraz dr hab. Janusz Królikowski.

W czasie konferencji zostały wygłoszone następujące tematy: „Instytucjonalne i prawne aspekty przeciwdziałania nieuczciwości akademickiej w Polsce a prace nad ustawą 2.0” – dr Grzegorz Kądzielawski – Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; „Solidność akademicka – Zaniedbania i potrzeba” – zw. dr hab. Andrzej Potocki; „Nierzetelność naukowa w Polsce z punktu widzenia praktyka” – dr hab. Marek Wroński; „Przyczyny wdrażania procedury antyplagiatowej na uczelni i przebieg procesu – kluczowe elementy sprawnej procedury i niezbędne funkcjonalności skutecznego systemu antyplagiatowego” –Anna Jędrzejczak – firma Plagiat.pl

Szczegółowy cel konferencji:

Wśród zagadnień, które absorbują świat akademicki, czego wyraźne odzwierciedlenie znajdujemy w licznych wypowiedziach na łamach czasopism poświęconych życiu akademickiemu, np. „Forum Akademickie”, znaczące miejsca zajmuje kwestia etosu pracownika naukowego, a także – niestety rzadziej- studenta. Są to kwestie o fundamentalnym znaczeniu dla pracy akademickiej, ponieważ są one warunkiem twórczej pracy oraz trwałych osiągnięć. Zachodzi więc potrzeba przemyślenia związku zachodzącego między jakością pracy naukowej i etosu wszystkich uczestników tej pracy. Trzeba w poważnym zakresie przywrócić znaczenie takim wartościom pracy akademickiej, zarówno dydaktycznej, jak i badawczej, tj.: służba prawdzie, solidarność, gorliwość, zapał, odpowiedzialność itd. Chodzi o właściwy kształt etyczny życia akademickiego. Pojawia się oczywiście pytanie o znaczenie kontroli akademickiej, odpowiednich przepisów prawnych, ale zarazem trzeba jasno widzieć ograniczenia tychże środków. Kontrola może przyczyniać się zwróceniu uwagi na pewne zjawiska, ale nie jest w stanie automatycznie „stworzyć” nowej jakości etycznej w osobie, gdyż opiera się ona na wewnętrznych wyborach i założeniach. W tym kontekście pojawia się także pytanie o to, w jaki sposób korzystać z nowych źródeł wiedzy, których dostarczają zasoby internetowe. Ułatwiają one pracę naukową, ale mogą być źródłem pokus do łatwego powielania znajdowanych w Internecie treści i propozycji. Zachodzi potrzeba wypracowania odpowiednich sposobów korzystania z tych źródeł i operowania nimi w pracy dydaktycznej i badawczej. W podejmowanym przedsięwzięciu chodzi więc o zagadnienia podstawowe, ale dlatego też mające kluczowe znaczenie dla świata akademickiego.


W dniu 29 maja 2017 r. odbyła się Konferencja naukowa „Wartości w życiu szkoły i pracy nauczyciela”, której organizatorami byli: Tarnowska Szkoła Wyższa, Urząd Miasta Tarnowa, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Patronat honorowy konferencji objęli: Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski; Józef Pilch – Wojewoda Małopolski; Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego; Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty; Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa.


Konferencja naukowa pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość” odbyła się 7 – 8 grudnia 2016 r. Celem konferencji było zobrazowanie sytuacji dziecka w polskiej rzeczywistości (wielorako uwarunkowanej) z uwzględnieniem jego formalnych praw i powinności rodzicielskich. Konferencja była organizowana we współpracy z tarnowskimi placówkami oświatowymi i podzielona była na dwa etapy.

Na początku konferencji odbyła się część artystyczna wprowadzająca czyli występ dzieci z Przedszkoli Publicznych nr 8 i 32 w Tarnowie oraz został podsumowany projekt edukacyjny Uczelni i tarnowskich placówek oświatowych, a także wystąpił Rzecznik Praw Dziecka. Następnie zostały wygłoszone następujące tematy: ,,Dziecko – uczestnik procesu karnego. Przyjazne procedury przesłuchiwania dzieci w charakterze pokrzywdzonych i świadków”- Barbara Polańska – Seremet – Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, nauczyciel akademicki;

,,Korczakowskie prawo dziecka, do bycia tym kim jest” - Barbara Janina Sochal – Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie; „Odbieranie dziecka w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia”- nadkom. Izabela Dobkowska Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; „Gdy zawodzi rodzina biologiczna – prawo dziecka do opieki i zrozumienia” - mgr Magdalena Stus Koordynator do spraw rodzinnej pieczy zastępczej MOPS w Tarnowie; „Prawa rodzicielskie – prawa dziecka w procesie wychowawczym” - mgr Dorota Bogusz Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie. 8 grudnia odbył się drugi Dzień zajęć warsztatowych, gdzie zostały podjęte tematy „Rozwiązania psychologiczno – prawne oraz formy pracy z rodziną, w której dochodzi do łamania praw dziecka” – dr Marta Jedynak Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie –,,Mediacje rodzinne jako metoda bezkonfliktowego rozwiązania sporów i problemów rodzinnych” – mgr Klaudia Fiksak – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej; „Programy edukacyjne dla dzieci: Prawo dziecka do znajomości swoich praw” – mgr Elżbieta Fitrzyk – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta.


Kosmetologiczna konferencja naukowa „Nowoczesna kosmetologia, a tradycyjne źródła lecznicze” Tarnów, dnia 5 października 2016r. Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy i przedstawienie doniesień z zakresu nowoczesnej kosmetologii oraz walorów tradycyjnych źródeł leczniczych, a także stworzenie platformy do dyskusji o profesjonalnym i niekonwencjonalnym podejściu do zdrowia i urody pomiędzy naukowcami, partnerami ze świata przemysłu kosmetycznego, uzdrowiskowego oraz studentami i absolwentami studiów kosmetologicznych, a także promocji polskich uzdrowisk i ciekawej oferty ich produktów.

Na konferencji poruszone zostały tematy: „Zastosowanie uzdrowiskowych surowców naturalnych do produktów kosmetycznych” - Piotr Komornicki Prezes Zarządu Uzdrowisko Iwonicz S.A.; „Zastosowanie peloidoterapii w lecznictwie uzdrowiskowym”- dr n. med. Grzegorz Gałuszka-Dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji w Busku;

Naturalne trendy w kosmetykach”- mgr Katarzyna Szkaradek – kosmetolog/dermokonsultant; „Problemy kosmetologiczne a poziom nawodnienia organizmu”- Paulina Tendera- specjalista ds. odżywiania i ochrony cery; „Hirudoterapia wraz z suplementacją jako holistyczne podejście do profilaktyki zdrowia” Teresa Knap - hirudoterapeuta; „Natura-Jakość-Profesjonalizm” -mgr Karolina Gorczyczewska- kosmetolog, propagator kosmetologii naturalnej.


Konferencja pedagogiczna „Wyzwania współczesnej edukacji” odbyła się dnia 19 maja 2016r

Wystąpienie wprowadzające wygłosił – Minister Edukacji Narodowej i Małopolski Kurator Oświaty. A następnie zostały poruszone następujące kwestie: „Szkoła dla cywilizacji przyszłości: wizja a realia” – prof. zw. dr hab. Maria Chodkowska UMCS w Lublinie; „Wizerunek współczesnego nauczyciela w kontakcie emocjonalnym z uczniem” – prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany Prorektor TSzW; „Aktualne oczekiwania w relacji szkoła-nauczyciel-uczeń. Wyniki projektu badawczego „Wyzwania współczesnej edukacji” – dr Barbara Grajdura Rektor TSzW; „Nowoczesna i przyjazna edukacja w cyfrowej szkole” – Zdzisław Nowakowski Dyrektor CKPiDN w Mielcu; „Wsparcie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – dr Beata Winnicka Ośrodek Opiekuńczo- Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych ; „Istota Poradni psychologiczno-pedagogicznej z terapią biofeedback przy Tarnowskiej Szkole Wyższej” – mgr Janina Sak Dziekan WNS w Tarnowie; „Systemowa terapia rodzin, jako bezpośrednia forma pomocy dziecku i rodzinie” – mgr Agnieszka Skołyszewska Dyrektor Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie; „EEG Biofeedback jako metoda wykorzystywana w terapii ADHD, depresji, stresu oraz zaburzeń lękowych” – mgr Robert Kozłowski; „Metoda Warnkego w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami w nauce poprawnego czytania, pisania i mówienia” – mgr Katarzyna Orkisz. Na zakończenie odbyła się dyskusja i podsumowanie konferencji.


Konferencja kosmetologiczna „Kosmetolog – zawód z przyszłością” odbyła się 18 maja 2016r. Na konferencji były omawiane poszczególne tematy: „Rola polifenolii w profilaktyce starzenia się skóry” - prof. dr hab. n. med. Paulin Moszczyński; „Otyłość – problem estetyczny, czy przewlekła choroba ?” - prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk; „Osiągnięcia współczesnej kosmetologii”- dr Izabela Załęska-Żyłka; „Natura-Jakość-Profesjonalizm”- wręczenie Certyfikatu Jakości Agnieszka Cichońska – Laboratorium Kosmetyków Naturalnych „Farmona”. Następnie odbyła się Inauguracja „Centrum Nowoczesnej Kosmetologii” mgr Magdalena Osiak – Dyrektor ds. projektów TSzW i zostały wygłoszone kolejne tematy „Mistrzowski makijaż” – Klaudia Kłos Studentka Tarnowskiej Szkoły Wyższej Mistrzyni Świata w Makijażu 2016; „Bądź piękna na wiosnę” – mgr Aneta Sum Dyrektor Doradca ds. pielęgnacji skóry Mary Kay Polska; „Jak wzmocnić drogę do merytorycznego i finansowego sukcesu gabinetu kosmetycznego?” – Zdzisław Dąbczyński


W dniu 23 października 2015 r. w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyła się Międzynarodowa konferencja edukacyjno-naukowa pt. „Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” pod patronatem: Pani Urszuli Augustyn – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa w szkołach w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pana gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego – Komendanta Głównego Policji, Pana Mariana Najdychora – Komendanta Głównego OHP. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli nauki z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, medycyny, prawa i kryminologii, ponadto w konferencji uczestniczyli praktycy, w tym przedstawiciele Kościoła, samorządów lokalnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Sądu i Prokuratury, kurateli sądowej, placówek oświatowo- wychowawczych oraz organizacji pozarządowych. Referujący przybliżali uczestnikom zagadnienia dotyczące: agresji i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz sposobów radzenia sobie z problemami, patologii społecznych i ich skutków, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska narkomanii, problematyki samobójstw wśród nieletnich oraz znaczenia profilaktyki i prewencji w przeciwdziałaniu tym negatywnym zjawiskom.


Dnia 8 czerwca 2015 r. w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowska odbyła się konferencja naukowo-praktyczna pt. „Absolwenci szkół wyższych na regionalnym rynku pracy. Uczelnia – Pracodawca – Pracownik” pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka Kamysza, Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu. Wśród licznie zebranych gości znaleźli się m.in. Pani Wiceminister Małgorzata Marcińska, Pan Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, dyrektorzy szkół, pracodawcy i przedsiębiorcy. Na temat narodowego programu aktywizacji absolwentów m.in. szkół wyższych referat wygłosiła Pani Małgorzata Marcińska, wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, zaś Stanisław Sorys wicemarszałek Małopolski przedstawił politykę samorządu województwa na regionalnym rynku pracy. Wykład na temat konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego na europejskim rynku edukacyjnych wygłosiła Pani dr Bożena Szołtysek Kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Pan Stanisław Dydusiak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie zaprezentował szanse i bariery napotykane przez absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Pośród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele innych Uczelni – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Dziekan Wydziału Teologii UPJPII z referatem pt.” Praca efektem i przedłużeniem wykształcenia, czy to konieczna zależność?” i ks. dr Tomasz Maziarka, który zaprezentował specyfikę kierunków oraz możliwości absolwentów Wydziału Teologicznego Sekcji w Tarnowie UPJPII. Pani prof. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła cywilizacyjne, systemowe i społeczne determinanty procesu dydaktycznego. Uczestnicy konferencji włączyli się w niezwykle interesującą dyskusję na temat aktualnej sytuacji absolwentów Uczelni na rynku pracy oraz jakości kształcenia w szkołach wyższych.


Dnia 27 marca 2015 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Nowe konteksty w profilaktyce społecznej” zorganizowana przez Małopolską Szkołę Wyższą – Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, oraz Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie. Podczas konferencji zostały podjęte niezwykle interesujące tematy dotyczące nowoczesnych kontekstów w walce z uzależnieniami i problemami uzależnień wśród młodzieży.


Dnia 20 marca 2015 r. w siedzibie Uczelni, zorganizowano sympozjum pt. ”Kosmetologia dla urody i zdrowia człowieka”, głównym celem spotkania było zaprezentowanie wpływu kosmetologii na zdrowy styl życia oraz praktyczne upowszechnienie zabiegów służących pielęgnowaniu urody, powstrzymywanie procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia. Na temat genetycznych i środowiskowych przyczyn starzenia się skóry – wykład wygłosił – prof.zw dr n.med. dr h.c. Paulin Moszczyński – wieloletni wykładowca Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Szczególna uwaga zwrócona była na produkty kosmetyczne oparte na naturalnych surowcach. Stąd też wśród prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele firmy BeeYes, której oferta bazuje na produktach pszczelich, promujących miód, zaś właściwości lecznicze i kosmetyczne buskiej wody siarczkowej zaprezentował dr n. farm. Roman Duda.


Z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności naszej Alma Mater w regionie małopolskim dnia 16 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Tarnovia odbyła się uroczysta konferencja naukowa pt. „Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia – Praca – Pracodawca. Debata Tarnowska.” Myślą przewodnią debaty było określenie wpływu edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego, na rozwój regionu i rynku pracy, a także wskazanie roli kapitału intelektualnego w kształtowaniu przedsiębiorczości i zdolności konkurencyjnej absolwentów wyższych szkół zawodowych w Polsce.


W dniu 12 kwietnia 2013 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyła się konferencja edukacyjno – naukowa nt. „Rola i znaczenie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa Państwa”, organizowana przez Małopolska Szkołę Wyższą w Brzesku oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku była organizatorem Sympozjum w ramach obchodów Roku Korczakowskiego n.t. „Korczakowskie idee wychowania”. Sympozjum odbyło się 25 czerwca 2012 r. w siedzibie WNS w Tarnowie. Jego celem było upowszechnienie wśród studentów, a także środowiska edukacyjnego (dyrektorów szkół, nauczycieli) oraz wszystkich zainteresowanych – życia i działalności Janusza Korczaka wybitnego lekarza, pedagoga i obywatela. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się m.in. wykład n.t. „Poglądy Korczaka w aspekcie pedagogiki specjalnej” który poprowadziła profesor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej Pani prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany. Sympozjum połączone zostało z uroczystością Jubileuszu 55-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Pani prof. zw. dr hab. Janiny Wyczesany autorki licznych publikacji naukowych, monografii, podręczników głównie z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest Członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych. Za swoje wybitne osiągnięcia otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę za Zasługi dla Miasta Krakowa, Nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika „Pedagogika specjalna”. W 2009 roku została uhonorowana statuetką „Serce Genu” przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu.


27 października 2011 r. w siedzibie Wydziału Nauk Stosowanych w Tarnowie, miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Współczesne problemy i obszary badań pedagogiki specjalnej”. Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń ludzi związanych profesjonalnie z opieką, nauczaniem, wychowaniem i rehabilitacją osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podjęta została problematyka szeroko rozumianej aktywności i partycypacji tej kategorii osób w różnych obszarach życia, przyjmując za podmiot swoich rozważań nie tylko dzieci i młodzież, ale także ludzi dorosłych. Szczególnie interesująca wydawać może się w tym kontekście próba diagnozy – z uwzględnieniem istniejących barier, ale i czynników wsparcia – aktualnej sytuacji edukacyjnej, zawodowej czy społecznej osób „dotkniętych” różnymi ograniczeniami natury biologicznej, psychicznej czy społecznej, oraz zaprojektowania na jej podstawie oddziaływań nakierowanych na podniesienie jakości ich życia, przy zachowaniu prawa tych osób do samostanowienia i decydowania o swoim losie. Prof. zw. dr hab. Stanisław Lis – Prorektor Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku dokonał uroczystego otwarcia konferencji, oraz powitał zaproszonych gości, którymi byli m. i. przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Tarnowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, szkół i przedszkoli oraz pracownicy fundacji i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z powiatów brzeskiego, bocheńskiego i tarnowskiego.

Niezwykle ciekawe okazały się wszystkie wygłoszone podczas konferencji referaty: prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany – (UP Kraków, MSzW Brzeskolo) „Postawy nauczycieli wobec osób z niepełnosprawnością i integracji szkolnej”; dr Zoriana Leniw Pawliwna (Pedagogiczny Koledż Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka) „Kształcenie pedagogów specjalnych w Koledżu Pedagogicznym w warunkach modernizacji systemu edukacyjnego”; dr hab. Adam Mikrut prof. UP (UP Kraków, MSzW Brzesko) „Samotność i jej związek z poczuciem niepełnosprawności u osób z zaburzeniami sfery ruchowej”; dr hab. Joanna Konarska prof. UP (UP Kraków) „Psychologiczny aspekt psychospołecznej koegzystencji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością”; dr Inna Romanchenko (Białocerkiewski Instytut Ekonomiki i Zarządzania WNZ Uniwersytet „Ukraina”) „Instytucjonalne repozytorium – jednym ze składników informacyjno-edukacyjnej przestrzeni studentów ze specjalnymi potrzebami”; prof. zw. dr hab. Paulin Moszczyński (MSzW Brzesko) „Rola żywności i restrykcyjnej diety eliminacyjnej w leczeniu i rehabilitacji chorych na ADHD”; dr Anna Zaplatyńska Bohdaniwna (Pedagogiczny Koledż Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka) „Strefy organizacji życia osób z autyzmem przez wykorzystanie AAC”; dr hab. Grażyna Gunia (UP Kraków) „O potrzebie edukacji zdrowotnej uczniów pełno- i niepełnosprawnych”; dr Żanna Wertij (Białocerkiewski Instytut Ekonomiki i Zarządzania WNZ Uniwersytet „Ukraina”) „Stosowanie biblioterapeutycznej działalności w bibliotekach dla dzieci, wobec czytelników ze specjalnymi potrzebami”; dr Katerina Plivachuk (Białocerkiewski Instytut Ekonomiki i Zarządzania WNZ „Uniwersytet „Ukraina”) „Ustalanie edukacji inkluzyjnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Ukrainie”; prof. Wasianowicz Hryhorij Petrovycz „Rozwój edukacji pedagogiki inkluzywnej w Ukrainie (rejon Zachodni)”.


Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku była organizatorem Konferencji na temat „Nowoczesne trendy w kosmetologii estetycznej” inaugurującej prowadzenie przez Wydział Nauk Stosowanych pierwszych w Tarnowie wyższych studiów zawodowych I-go stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA. Konferencja odbyła się w dniu 26 stycznia 2011 r. w siedzibie WNS w Tarnowie. Zapoczątkował ją wykład na temat „Farmakoterapii kosmetycznej zapobiegającej starzeniu się skóry” prowadzony przez prof. zw. dr. hab. Paulina Moszczyńskiego (specjalista chorób wewnętrznych, hematolog), a następnie Pan dr hab. inż. Andrzej Jendryczko (specjalista z zakresu biochemii skóry) wygłosił referat n.t. „Mikroelementów w skórze”. Najnowsze osiągnięcia kosmetologii estetycznej zaprezentowane zostały przez przedstawicieli firm kosmetycznych tj. FARMONA ( n.t. „Borowina w kosmetyce”) BIELENDA ( n.t. „Arbuz w kosmetyce – aromaterapia” ) oraz CLARENA ( n.t. „Kwasy w kosmetyce”).


"Resocjalizacja i bezpieczeństwo – współczesne wyzwania edukacyjne" to temat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2010 r. w Tarnowie pod patronatem honorowym. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Urszuli Augustyn, Prezydenta Miasta Tarnowa dr. Ryszarda Ścigały oraz JM Prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisława Lisa. Organizatorami konferencji byli Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.


1 grudnia 2008 roku w Sali obrad Urzędu Miasta Brzeska odbyła się Konferencja naukowa Pt. „Restrukturyzacja, przedsiębiorczość lokalna – aspekty ekonomiczno-humanistyczne” pod honorowym patronatem Ministra Skarbu Aleksandra Grada. Organizatorami konferencji naukowej byli Rektor Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku prof. zw. dr hab. Stanisław Lis oraz Burmistrz Miasta Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka. Zasadniczym celem konferencji naukowej było wskazanie czynników – zarówno makroekonomicznych jak i systemowych – wpływających na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, a zwłaszcza w regionie brzeskim. Swoje referaty wygłosili Wicemarszałek Województwa Małopolskiego mgr Ryszard Ciepiela, który przedstawił „Fundusze europejskie – a rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce”. Rektor MSzW w Brzesku prof. zw. dr hab. Stanisław Lis zaprezentował wykład nt. „Akcesja Polski do euro – szansa dla przedsiębiorczości?”, Burmistrz Miasta Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka przedstawił „Plany inwestycyjne Gminy Brzesko – na lata 2008-2010”, Pani prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany zaprezentowała referat nt. „Aktywność człowieka w środowisku lokalnym” a Kanclerz MSzW mgr inż. Bożena Szołtysek przedstawiła uczestnikom konferencji referat nt. „Szkoły wyższe niepubliczne w kontekście realizacji – założeń procesu bolońskiego” „W gospodarce rynkowej prywatyzacja, przedsiębiorczość i innowacja są głównymi czynnikami rozwoju gospodarczego Polski. Wymuszają one podnoszenie efektywności i racjonalności gospodarowania zwłaszcza na poziomie przedsiębiorstw. Coraz większy wpływ na rozwój przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym mają instytucje samorządowe, które mogą stymulować bądź hamować ten proces„. (prof. zw. dr hab. Stanisław Lis).


26 czerwca 2007 roku odbyła się konferencja naukowa na temat „Fundusze europejskie a rozwój społeczności lokalnych”. Rektor MSzW prof. zw. dr hab. Stanisław Lis omówił polską drogę do strefy euro. Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego przedstawił zasady przyznawania dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast burmistrz Brzeska Jan Musiał skupił się na procesie pozyskiwania środków finansowych w latach 2004-2006 oraz planach inwestycyjnych na kolejne lata.

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |