Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Zioła w profilaktyce i leczeniu

ZIOŁA W PROFILAKTYCE I LECZENIU  

Rekrutacja trwa do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: studia podyplomowe w zakresie „Zioła w profilaktyce i leczeniu” skierowane są do absolwentów szkół wyższych (minimum licencjackich) zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół, jako elementu opieki farmaceutycznej. Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (min. licencjackie) np. o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym lu każdym innym, jesli ta tematyka pozostaje w obszarze zainteresowań kandydata. 

Cel studiów: w programie studiów podyplomowych zawarte są m.in. zagadnienia dotyczące wspomagającego leczenia ziołami w różnych jednostkach chorobowych, bezpieczeństwa stosowania ziół oraz zakresu ich działania. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym a także przez osoby zainteresowane tematyką fitoterapii.

Czas trwania: 2 semestry, studia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania technikami kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń m.in. w zakresie:

 1. Zasady obrotu roślinnymi produktami leczniczymi..
 2. Biotechnologia roślin leczniczych.
 3. Technologia leków roślinnych.
 4. Bezpieczeństwo stosowania ziół.
 5. Fitoterapia w chorobach układu pokarmowego.
 6. Fitoterapia w chorobach układu moczowo - płciowego.
 7. Fitoterapia w pielęgnacji i chorobach skóry.
 8. Fitoterapia w profilaktyce zdrowotnej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń.

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1740 zł

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |