Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Biblioteka TSzW

Tarnowska Szkoła Wyższa posiada licencję krajową na dostęp do naukowych czasopism i baz danych udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (Springer, Elsevier, Wiley, Web of Konwledge, Scopus, Nature i Sience) koordynowanych przez ICM Uniwersytet Warszawski i finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto Tarnowska Szkoła Wyższa uzyskała dostęp do Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, która jest innowacyjnym urządzeniem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeni międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.

W celu zwiększenia dostępności literatury obowiązkowej i uzupełniającej dla studentów Tarnowska Szkoła Wyższa zawarła umowę o współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Tym samym system biblioteczno-informacyjny TSzW poszerzył się o cały księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej, zawierający wszelkie niezbędne pozycje wydawnicze. Dzięki temu studenci TSzW korzystają z licznych zbiorów bibliotecznych oraz posiadają możliwość ich wypożyczenia, a także często korzystają z czytelni. Biblioteka prenumeruje blisko 100 czasopism, posiada szeroki wybór podręczników szkolnych oraz programów nauczania do różnych typów, poziomów nauczania i poszczególnych przedmiotów.

Biblioteka Tarnowskiej Szkoły Wyższej mieści się w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat 30 , ponadto posiada filie w Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej, jest placówką oświatową wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotek pedagogicznych.

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |