Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Prawo w biznesie i zatrudnieniu

PRAWO W BIZNESIE I ZATRUDNIENIU  

Rekrutacja trwa do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie „Prawo w biznesie i zatrudnieniu” adresowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.

Studia skierowane są do: 

 • osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, w tym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menadżerskich, kierowniczych  i innych w podmiotach gospodarczych prywatnych i publicznych,
 • pracowników przedsiębiorstw chcących ugruntować, poszerzyć i pogłębić wiedzę i umiejętności  z zakresu prawa w biznesie oraz aspektów związanych ze sprawami pracowniczymi,
 • pracowników organów administracji publicznej w zakresie związanym z obsługą przedsiębiorstw, w tym organów kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą,
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy w przyszłości pragną podjąć pracę lub współpracę z przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi) lub instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu,
 • osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności  z zakresu prawa w biznesie w związku  przekwalifikowywaniem się do zmieniających się  oczekiwań rynku pracy.

Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Logika prawnicza.
 2. Elementy psychologii w kontekście stosunków biznesowych i pracowniczych.
 3. Business English.
 4. Prawoznawstwo.
 5. Prawo cywilne. Część ogólna.
 6. Prawo zobowiązań.
 7. Podstawy prawa gospodarczego i handlowego. Prawo spółek handlowych.
 8. Prawo publiczne w biznesie.
 9. Prawo pracy i stosunki pracownicze.
 10. Prawo ubezpieczeń społecznych.
 11. Podstawy zarządzania.
 12. Prawo karne w biznesie.
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 14. Podstawy prawa podatkowego.
 15. Postępowanie administracyjne.
 16. Mindfullness w biznesie.
 17. Podstawy postępowania cywilnego.
 18. Etyka w biznesie i prawie.
 19. Kształtowanie wizerunki i własnej marki.
 20. Negocjacje i komunikacja w biznesie.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń.

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1990zł

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |