Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Laboratorium Testów Psychologicznych (LTP)

Laboratorium Testów Psychologicznych funkcjonuje w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie i jest jedyną tego typu placówką w skali regionu. Stanowi centrum badań, diagnostyki i analiz psychologicznych. Laboratorium dysponuje narzędziami badawczymi, dzięki którym można wykonać szereg kompleksowych analiz w zakresie procesów poznawczych: uwagi, pamięci roboczej i funkcji wykonawczych, oraz w zakresie różnic indywidualnych: inteligencji, twórczości, samokontroli, pomiaru osobowości i temperamentu

W ramach działalności Laboratorium Testów Psychologicznych prowadzone są przez studentów kierunku psychologia, pod kierunkiem opiekuna laboratorium, autorskie badania nad opracowaniem i weryfikacją narzędzi testowych. Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych jako jedna z trzech pierwszych uczelni w Polsce wzbogaciła własny zbiór narzędzi psychometrycznych o zintegrowany System Diagnozy Psychofizjologicznej (SDP). SDP- System pozwala na określenie aktualnego poziomu sprawności funkcjonalnej układu nerwowego oraz tych zmiennych, które w istotny sposób go modyfikują, np. reaktywność, nastrój, cechy osobowości, samoocena i inne. W porównaniu z tradycyjnymi testami psychologicznymi oraz innymi nowoczesnymi urządzeniami służącymi diagnozie psychologicznej, SDP- System cechują głównie innowacyjne rozwiązania.

Zasady pracy Laboratorium Testów Psychologicznych są ujęte w Regulaminie Laboratorium oraz są zgodne z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Laboratorium Testów Psychologicznych realizuje zadania :

- w zakresie praktyk studenckich na kierunku psychologia I i II stopnia oraz realizacji Modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego;

- zbiera i udostępnia metody psychologicznej oraz diagnostyczne;

- przeprowadza konsultacje w zakresie metodologii badań dla studentów I i II stopnia kierunku psychologia;

- przeprowadza diagnozę psychologiczną dla wszystkich osób zainteresowanych z poza środowiska uczelnianego.

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |