Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Wydawnictwo

ZESZYTY NAUKOWE/ MONOGRAFIE

Zeszyty Naukowe i Monografie Wydawnictwa Tarnowskiej Szkoły Wyższej mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy TSzW, jak i autorzy zewnętrzni. 

Wskazówki dotyczące przygotowania publikacji

Monografia 2/2022
Monografia 2/2022

"Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego"

Monografia 1/2022
Monografia 1/2022

"(Nie)bezpieczni kierowcy XXI wieku"

Monografia 3/2018
Monografia 3/2018

„Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Wychowanie. Edukacja. Profilaktyka”

Monografia 2/2018
Monografia 2/2018

„Proces neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju”

Monografia 1/2018
Monografia 1/2018

„PROJEKTY ATOMOWE: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Monografia 2/2017
Monografia 2/2017

„New media as a learning environment for students in preparation for the role of teacher”

Monografia 1/2017
Monografia 1/2017

„Współczesne dzieciństwo: teorie, praktyki i badania”

Monografia 1/2015
Monografia 1/2015

„Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Monografia 2/2014
Monografia 2/2014

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ”    W TARNOWIE w latach 1883 – 1914 (w świetle: Przewodnika Gimnastycznego „Sokół” i „Pogoni”)

Monografia 1/2014
Monografia 1/2014

„Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia – Praca – Pracodawca”

Monografia 1/2013
Monografia 1/2013

„ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

Zeszyt naukowy Nr 1(2)/2010
Zeszyt naukowy Nr 1(2)/2010

„Współczesne obszary resocjalizacji, Resocjalizacja dzieci, młodzieży i dorosłych, Wielowymiarowość w procesie resocjalizacji”

Zeszyt naukowy nr 1/2009
Zeszyt naukowy nr 1/2009

„Pedagogika, Ekonomia”

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |