Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Konwersatorium
Drodzy  Studenci, w ramach realizacji programu kształcenia dla każdego kierunku studiów oferujemy dodatkowe zajęcia z przedmiotów w postaci konwersatoriów. Są to zajęcia, które mogą być realizowane w przypadku, gdy zbierze się grupa minimum 5 Studentów, którzy będą chcieli zgłębić wiedzę z danego przedmiotu. Należy wówczas zgłosić swoją deklarację minimum 5 dni przed wyznaczonym terminem.

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konwersatoriach, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w nich tylko i wyłącznie mailowo na adres: dzialnauczania@tszw.edu.pl

Konwersatoria będą odbywały się na platformie ZOOM lub na Uczelni (decyzję podejmuje wykładowca). Link do spotkania zostanie utworzony pod warunkiem spełnienia minimalnej ilości osób.

 

 

Harmonogram konwersatoriów dla kierunku Pedagogika Specjalna - studia I i II stopnia - semestr letni 2020/2021

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |