www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Informacje ogólne

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych.
Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy MSzW, jak i autorzy zewnętrzni.

Strefa studenta