www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

204269Cennik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Rodzaj Usługi                                                                                           CENA

Konsultacja diagnostyczna(pierwsze spotkanie)                                                   30zł(1 godz)

Diagnoza psychologiczna z wydaniem opinii                                                         120zł(1 godz)

Poradnictwo psychologiczne(pojedyncza konsultacja)                                         40zł(1 godz)

 

Terapia Indywidualna

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym                                                           40zł(1 godz)

(dzieci, Młodzież, osoby dorosłe)

pojedyncza sesja

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym                                                       240zł(8 spotkań)

(dzieci, młodzież, osoby dorosłe)

Cykl 8 spotkań

 • terapia zaburzeń psychotycznych
 • terapia zaburzeń lękowych
 • terapia depresji
 • terapia problemów z odżywianiem
 • PTSD
 • zaburzenia osobowości
 • trudności podczas przeżywania żałoby
 • trening umiejętności/kompetencji społecznych
 • terapia dzieci z zaburzeniami zachowania
 • terapia niepowodzeń szkolnych
 • trening asertywności
 • uzależnienie od Internetu
 • radzenie sobie ze stresem i agresją
 • terapia par
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności w relacjach z dziećmi
 • terapia rodzinna

Terapia grupowa

Cykl 8 spotkań                                                                                                               280zł(8 spotkań)

(dzieci, młodzież, osoby dorosłe)

 • terapia poznawczo behawioralna zaburzeń lękowych
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania
 • terapia grupowa ofiar przemocy

Warsztaty dla rodziców, nauczycieli i wychowawców                                 40zł(1 godz)

 • ,,Nadpobudliwy, to nie znaczy niegrzeczny’’ –

inne spojrzenie na dzieci nadpobudliwe

 • ,,formy pracy z dziećmi wymagającymi

Pomocy specjalistycznej’’

 • ,,praca z zespołem dzieci o różnych kompetencjach’’
 • ,,Pomoc i wsparcie w przypadku dzieci zdolnych’’

Strefa studenta