Dlaczego warto u nas studiować?

 • od 17 lat na rynku szkół wyższych w Małopolsce
 • akredytacja kierunków przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) możliwość zdania egzaminu potwierdzającego umiejętności komputerowe  
 • Pearson English International Certificate (PTE General) możliwość zdania międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego przeznaczonego dla studentów i osób dorosłych
 • programy nauczania zgodne z najnowszymi standardami europejskimi i potrzebami rynku pracy
 • e-learning
 • ścisła współpraca z pracodawcami
 • organizacja kilku konferencji w ciągu roku z udziałem autorytetów i rozpoznawalnych referentów
 • spotkania z pracodawcami
 • staże i praktyki w instytucjach
 • wykładowcy reprezentujący doświadczenie praktyczne w swoich dziedzinach
 • prowadzenie projektów badawczych
 • możliwość uczestnictwa w wykładach w języku angielskimi
 • wykładowcy z uczelni zagranicznych, współpraca z uczelniami zagranicznymi i wymiany studenckie
 • koła naukowe w Uczelni
 • imprezy okolicznościowe
 • rozwinięty bogaty program stypendialny
 • wirtualny dziekanat

Aktualności

23

styczeń
2022

Tarnowska Szkoła Wyższa prowadzi rekrutację na nową edycję studiów podyplomowych- rozpoczęcie zajęć luty/marzec 2022r.

 

Etyka dla nauczycieli, Edukacja włączająca i integracyjna, Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, Pedagogika lecznicza, Pedagogika Specjalna w 3 specjalnościach, Autyzm i Zespół Aspergera- edukacja i rehabilitacja, Oligofrenopedagogika, Przygotowanie pedagogiczne, Bibliotekoznawstwo z informacją naukową- nowa edycja studiów podyplomowych w Tarnowskiej Szkole Wyższej. 

22

styczeń
2022

Trwa nabór na rok 2021/2022 do Szkoły Policealnej prowadzonej przez Tarnowską Szkołę Wyższą.

Nabór do Szkoły Policelanej kształcącej w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej. Zapraszamy do kontaktu!

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych, naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |