Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Pokój Ciszy

1. Pokój Ciszy w Tarnowskiej Szkole Wyższej mieści się na I piętrze budynku B Uczelni. Został stworzony w ramach realizacji projektu „W kierunku dostępności—wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnością”.

2. Pokój Ciszy jest dostępny w szczególności dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:30 do 16:30

3. Dodatkowo będzie odpowiadał za bieżące wsparcie OzN w ich problemach oraz prowadził uczelnianą grupę wsparcia OzN oraz miniwarsztaty w ramach działania Pokoju Ciszy

4. W Pokoju Ciszy obowiązuje bezwzględny zakaz głośnych rozmów, słuchania głośnej muzyki, hałasowania w każdej innej formie. Osoby, które nie będą przestrzegały tych zasad
zostaną poproszone o opuszczenie pomieszczenia.

5. W każdy piątek w godzinach od 12:00 do 16:00 w Pokoju Ciszy psycholog udziela studentom indywidualnych porad psychologicznych.

6. Dyżury w Pokoju Ciszy pełni psycholog, który będzie wspierać OzN w ich problemach oraz prowadził uczelnianą grupę wsparcia OzN oraz miniwarsztaty

7. Raz w miesiącu w piątek w godzinach od 14:45 do 15:30 (wg obowiązującego harmonogramu, umieszczonego na tablicy ogłoszeń) w grupach pięcioosobowych organizowane są warsztaty tematyczne dla uczelnianej grupy wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

8. Ze względu na liczebność udział w warsztatach jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |