RUSS

Rada Uczelniana Samorządów Studentów

Rada Uczelniana Samorządu Studentów jest organem powołanym do reprezentowania interesów społeczności studentów kształcących się w Tarnowskiej Szkole Wyższej. Przedstawiciele Rady wybierani są co 2 lata przez społeczność akademicką. Do zadań Rady należy m. in. : ochrona praw studenta, reprezentowanie interesów studentów, dbanie o wysoka jakość kształcenia, współpraca z Władzami w kwestiach związanych z dydaktyką, szerzenie kultury studenckiej, dbałość o przywileje studentów (m.in. z zakresu spraw socjalno-bytowych czy kulturalnych), przedstawianie opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, współdziałanie z Władzami Uczelni przy organizacji roku akademickiego i wiele innych.

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |