Praktyki

PRAKTYKI

 

Druki do pobrania: 

 

 

Praktyki na studiach licencjackich, magisterskich i jednolitych studiach magisterskich:

  • Przed rozpoczęciem praktyk student obowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk zawodowych oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur koordynatora ds. kształcenia praktycznego.

  • Praktyki składane są bezpośrednio do koordynatora ds. kształcenia praktycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji po każdym semestrze w skoroszycie plastikowym wpinanym. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.

  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami mają być wypełnione czytelnie!

 

Praktyki na studiach podyplomowych:

  • Przed rozpoczęciem praktyk Słuchacz zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk zawodowych oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur koordynatora ds. kształcenia praktycznego.

  • Praktyki składane są bezpośrednio do koordynatora ds. kształcenia praktycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji w całości w ostatnim semestrze studiów podyplomowych w skoroszycie plastikowym wpinanym. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.

  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu.

  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!

 

PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA SZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

STUDIA PODYPLOMOWE

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – dr Antoni Stańczyk Prorektor ds. kształcenia praktycznego

Termin dyżurów dla studentów i słuchaczy TSzW:

każda środa w godz. 14.00-17.00

każdy czwartek w godz. 15:00 - 17:00

dyżur telefoniczny każda środa w godz. 16.00 - 17.00 

adres email: praktyki.pedagog@tszw.edu.pl

 

KOSMETOLOGIA

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Weronika Obrzut 

Termin dyżurów dla studentów TSzW:

czwartek i piątek w godz. 13:00 do 17:00

adres email: praktyki.kosmetolog@tszw.edu.pl

 

PSYCHOLOGIA

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami - dr Małgorzata Rozenbajgier

Terminy dyżurów dla studentów TSzW:

wtorek w godz. 14:00-17:00

piątek w godz. 15.00 - 17.00

 

Szkoły Ćwiczeń Tarnowskiej Szkoły Wyższej - instytucje i placówki, w których studenci TSzW mogą odbywać praktyki zawodowe.

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH, JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH:

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI:

 

 

INSTRUKCJE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW:

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

 

 

STUDIA LICENCJACKIE

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 

INSTRUKCJE PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE:

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |