Pomoc materialna, Stypendia, Zapomogi

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2022/2023

Studenci w roku akademickim 2022/2023 mogą ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  1. stypendium socjalnego,

  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,

  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

  5. zapomogi,

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE

Uwaga! W Dziekanacie nie ma możliwości wydrukowania wniosków i załączników do wniosków, pracownicy dziekanatu nie udzielają informacji dotyczących wypełniania wniosków!

Ostateczny termin złożenia wniosku o stypendium socjalne w semestrze letnim upływa w dniu 15.03.2023 r. Po tym terminie wnioski o stypendium socjalne nie będą rozpatrywane. 

 

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą dokumentowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

INSTRUKCJA KOMPLETOWANIA WNIOSKU - TSzW

 

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie.

Druki do pobrania:

Załączniki stanowią nieodzowną całość wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego (brak któregokolwiek będzie powodem nierozpatrywania wniosku)

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |