Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Studia licencjackie
Szanowni Studenci!  Prosimy o każdorazowe sprawdzanie harmonogramów na stronie Uczelni przed kolejnymi zjazdami. Zajęcia są w dalszym ciągu ustalane z wykładowcami i dopisywane do poniższych planów. Ponadto informujemy, że w ciągu semestru zaplanowane wcześniej zajęcia mogą zmienić termin lub zostać odwołane przez wykładowców z przyczyn losowych – będziemy starać się niezwłocznie o tym Państwa powiadamiać. 

 

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć dla poszczególnych kierunków i roków studiów licencjackich (semestr letni) w roku akademickim 2022/2023:

 

I rok: 

 

II semestr - Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr - Kosmetologia - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr - Psychologia - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr - Zarządzanie - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

 

 

II rok:

 

IV semestr - Kosmetologia (Kosmetologia stosowana z kosmetologią estetyczną) - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr - Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr - Psychologia (Psychologia zdrowia i kliniczna) - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

 

III rok:
 

VI semestr - Kosmetologia (Kosmetologia stosowana z zarządzaniem zdrowym stylem życia) - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

VI semestr - Psychologia (Psychologia zdrowia i resocjalizacji) - studia licencjackie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |