Dyżury osób funkcyjnych Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Rektor

prof. nadzw. dr Bożena Szołtysek

rektor@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  piątek: 12:30 - 14:30
Dyżur telefoniczny: poniedziałek: 11:00 - 12:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 1

 

Prorektor ds. kształcenia praktycznego

dr Antoni Stańczyk

prorektor@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni: środa: 14:00 - 17:00, czwartek: 15:00 - 17:00
Dyżur telefoniczny: środa: 16:00 - 17:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 1

 

Dziekan

dr Wacław Nelec - Dziekan

dziekan@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  wtorek: 13:00 - 15:00 czwartek: 13:00 - 15:00
Dyżur telefoniczny: wtorek: 13:00 - 15:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 1

 

Prodziekan

mgr Magdalena Osiak

prodziekan@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  piątek: 13:00 - 14:00
Dyżur telefoniczny: wtorek: 12:00 - 13:00 - 14 657 10 55 wew. 1

 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |