Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Ogłoszenia

Asystent osoby niepełnosprawnej- prowadzimy nabór do Szkoły Policealnej prowadzonej przez Tarnowską Szkołę Wyższą Akademię Nauk Stosowanych. Rozpoczęcie zajęć wrzesień 2023r. 

Zdobądź w trakcie studiów w naszej Uczelni zawód przyszłości- asystent osoby niepełnosprawnej. Nabór trwa! 

Według prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nadchodzące lata będą wymagać wyspecjalizowanych pracowników. Do zawodów przyszłości będą zaliczać się nie tylko psychologowie, lekarze, pielęgniarki, ale także asystenci osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dlatego Szkoła Policealna przy Tarnowskiej Szkoly Wyższej kolejny raz ogłasza nabór do rocznej szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej w systemie zaocznym. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. Za udział w zajęciach słuchacz nie ponosi żadnych opłat. Cały cykl kształcenia finansowany jest ze środków dotacyjnych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do Szkoły udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 14 657 10 55 wew.19  lub osobiście w siedzibie Uczelni ul. Mościckiego 27 budynek B, pokój nr 2 I piętro. Zapraszamy! Dołącz do licznego grona absolwentów Szkoły Policealnej przy Tarnowskiej Szkole Wyższej. 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |