Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Aktualny nabór

02

sierpnia
2022

Trwa rekrutacja na nową edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023. Rozpoczęcie zajęć październik 2022 r.

Pedagogika specjalna w 3 specjalnościach, Autyzm i Zespół Aspergera, Oligofrenopedagogika, Pedagogika lecznicza, Organizacja i zarządzanie oświatą, Przygotowanie do wykonywania zzawodu nauczyciela i inne- nowa edycja studiów podyplomowych w Tarnowskiej Szkole Wyższej Akademii Nauk Stosowanych.

01

sierpnia
2022

W nowym roku akademickim zajęcia dydaktyczne prowadzone będą metodą hybrydową.

Hybrydowa metoda prowadzenia zajęć w nowym roku akademickim.

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |