Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Punkty rekrutacyjne Tarnowskiej Szkoły Wyższej
Punkt Rekrutacyjny Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 67 (budynek SOSW w Bochni) tel. tel. 577 973 045 e-mail: rekrutacjabochnia@tszw.edu.pl 
TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |