Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Opłaty edukacyjne obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

 

OPŁATY ZA STUDIA W TARNOWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

495 zł - 1–6 semestr, 565 zł - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

495 zł - 1–6 semestr, 565 zł - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

Kierunek Pedagogika specjalna:

495 zł - 1–6 semestr, 575 zł - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

495 zł - 1–6 semestr, 575 zł - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA):

Kierunek Kosmetologia:

595 zł - 1–4 semestr, 620 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

595 zł - 1–4 semestr, 620 zł -  5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna:

475 zł - 1–4 semestr, 545 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

475 zł - 1–4 semestr, 545 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Psychologia: 

545 zł - 1–4 semestr, 595 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

545 zł - 1–4 semestr, 595 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne: 

465 zł - 1–4 semestr, 545 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

465 zł - 1–4 semestr, 545 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Zarządzanie:

specjalność – marketing internetowy, prawo w biznesie i zatrudnieniu, blockchain i kryptowaluty 

460 zł - 1–3 semestr, 565 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

460 zł - 1–3 semestr, 565 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

specjalność – zarządzanie przedsiębiorstwem:

460 zł - 1–3 semestr, 510 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

460 zł - 1–3 semestr, 510 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA):

Kierunek Kosmetologia:

595 zł - 1–2 semestr, 665 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

595 zł - 1–2 semestr, 665 zł - 3 – 4 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Pedagogika:

495 zł - 1–2 semestr, 565 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

495 zł - 1–2 semestr, 565 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Psychologia: 

520 zł - 1–2 semestr, 580 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

520 zł - 1–2 semestr, 580 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

   

 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |