Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Opłaty edukacyjne obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

 

OPŁATY ZA STUDIA W TARNOWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

560 zł - 1–6 semestr, 630  - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

560 zł - 1–6 semestr, 630  - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

Kierunek Pedagogika specjalna:

560 zł - 1–6 semestr, 630 zł - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

560 zł - 1–6 semestr, 630  - 7–10 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA):

Kierunek Kosmetologia:

660 zł - 1–4 semestr, 710 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

660 zł - 1–4 semestr, 710 zł -  5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna:

530 zł - 1–4 semestr, 590 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

530 zł - 1–4 semestr, 590 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Psychologia: 

620 zł - 1–4 semestr, 680 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

620 zł - 1–4 semestr, 680 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne: 

530 zł - 1–4 semestr, 590 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII. 

530 zł - 1–4 semestr, 590 zł - 5–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Zarządzanie:

specjalność – marketing internetowy, prawo w biznesie i zatrudnieniu, blockchain i kryptowaluty 

510 zł - 1–3 semestr, 620 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

510 zł - 1–3 semestr, 620 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

specjalność – zarządzanie przedsiębiorstwem:

510 zł - 1–3 semestr, 570 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

510 zł - 1–3 semestr, 570 zł - 4–6 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA):

Kierunek Kosmetologia:

650 zł - 1–2 semestr, 720 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

650 zł - 1–2 semestr, 720 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Pedagogika:

550 zł - 1–2 semestr, 620 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

550 zł - 1–2 semestr, 620 zł - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

 

Kierunek Psychologia: 

620 zł - 1–2 semestr, 680 - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

620 zł - 1–2 semestr, 680 - 3–4 semestr – czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1.X do 31.VII.

   

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |