Aktualności

Uwarunkowania efektów kształcenia w kontekście osiąganych wyników egzaminów maturalnych

25-10-2018

Konferencja „Uwarunkowania efektów kształcenia w kontekście osiąganych wyników egzaminów maturalnych” która odbyła się 25 października 2018r

Na konferencji zostały wygłoszone tematy: „Skuteczność nauczania w kontekście doświadczania przez nauczycieli negatywnych emocji w środowisku pracy” – prof. dr hab. Bożena Muchacka – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; „Wyniki matur i ich wykorzystanie dla podniesienia jakości kształcenia w szkołach” – dr Maria Krystyna Szmigel – Zastępca Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie; „Błąd wychowawczy jako przyczyna wypalenia szkolnego uczniów.” – mgr Agnieszka Cymerman – Asystent w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; „Szerszy kontekst obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki .Refleksje po przeprowadzeniu serii wywiadów z grupą doświadczonych nauczycieli” – mgr Tomasz Szwed – Doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;
„Znaczenie edukacji STEM (łączącej dyscypliny nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki) w przygotowaniu uczniów do uczenia się.” – dr inż. Mateusz Muchacki – Adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; „Jeśli empatyczna edukacja to empatyczna Polska” – mgr Anna Szulc – Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, mediator społeczny, propagatorka idei empatycznej edukacji. Konferencja zakończyła się wspólną dyskusją uczestników wydarzenia.

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |