Aktualności

„Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją - seminarium naukowe”

24-02-2022

Czas pandemii miejmy nadzieję dobiega końca, jednak jej skutki odczuwać będziemy jeszcze przez długi czas. Z powodu zmian w relacjach społecznych takich jak izolacja, praca lub nauka w trybie zdalnym, może dochodzić do rozwoju depresji, a niestety coraz częściej problem ten dotyczy dzieci. Dlatego też Studenckie Koło Naukowe Psychologii "PRO AKADEMIA" działające przy Tarnowskiej Szkole Wyższej zaprasza wszystkich do udziału w seminarium naukowym z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, które odbędzie się w Tarnowskiej Szkole Wyższej już w najbliższy piątek – 25.02.2022 r. o godzinie 14:00.

Głównymi celami seminarium jest zapoznanie się problematyką depresji, jej rozpoznawaniem, przebiegiem oraz leczeniem. Podczas seminarium zostanie również poruszona problematyka radzenia sobie trudnymi sytuacjami życiowymi. W spotkaniu czynny udział wezmą pracownicy naukowi oraz studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Wydarzenie jest bezpłatne. W seminarium będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania będzie umieszczony na stronie TSzW w dniu seminarium. Godziny seminarium z przyczyn niezależnych mogą ulec lekkiej zmianie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Powstałe w 2021 r. Studenckie Koło Naukowe Psychologii "PRO AKADEMIA" działające przy Tarnowskiej Szkole Wyższej podejmuje wiele działań mających na celu popularyzację nauki i prowadzenia badań naukowych, w celu podnoszenie kompetencji studentów w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii w badaniach naukowych, w obszarze planowania i projektowania badań.

Do głównych celów studenckiego koła naukowego "PRO AKADEMIA” należą:

- rozwijanie życia naukowego studentów, szczególnie na kierunku psychologia, ale także wszystkich zainteresowanych;

- poszerzanie wiedzy i umiejętności z obszaru psychologii i nauk pokrewnych, w nurcie interdyscyplinarnym;

- kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych;

- poznawanie metod i warsztatu pracy naukowej;

- współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką promocji zdrowia, profilaktyki, pomocy chorym i uzależnionym, badań z zakresu zdrowia i choroby;

W ramach działań Koła prowadzone są spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje naukowe, realizacja projektów badawczych.

Opiekunem Koła jest dr Justyna Kaczmarczyk - Kierownik Katedry Psychologii TSzW.

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |