Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI

Zapytanie ofertowe na prace remontowo-adaptacyjne - MIDI

26-07-2021

FLAGI - POPRAWNE

 

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych wyszczególnionych w dokumentacji projektowej w zakresie pracowni komputerowej na parterze budynku, pomieszczenia sanitarno-higienicznego na pierwszym piętrze budynku oraz pomieszczenia zwanego „POKÓJ CISZY” na pierwszym piętrze budynku, znajdujących się w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, budynek B.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe prace remontowo-adaptacyjne

Załącznik nr 1 A-Projekt pracowni komputerowej

Załącznik nr 1 B- Projekt pomieszczenia sanitarno-higienicznego

Załącznik nr 1 C-Projekt POKOJ CISZY

Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2A Kosztorys ofertowy - pracownia komputerowa

Załącznik nr 2B Kosztorys ofertowy - pomieszczenie sanitarno-higieniczne

Załącznik nr 2C Kosztorys ofertowy - POKOJ CISZY

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

Załącznik nr 6A Harmonogram prac - pracownia komputerowa

Załącznik nr 6BHarmonogram prac - pomieszczenie sanitarno-higieniczne

Załącznik nr 6C Harmonogram prac -POKOJ CISZY

Załącznik nr 7 -Organizacja prac

Załącznik nr 8 wzor umowy roboty remonotowo_budowlane 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |