Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ W RAMACH PROJEKTU ,,W kierunku dostępności”

01-02-2021

FLAGI - POPRAWNE

 

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na usługę cateringową w ramach projektu ,,W kierunku dostępności-wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnością” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia

Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |