Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w TSzW

01-07-2020

FLAGI - POPRAWNE

 

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 w celu szacowania wartości zamówienia zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo -adaptacyjnych wyszczególnionych w dokumentacji projektowej w zakresie pomieszczenia biurowego oraz pomieszczenia sanitarno-higienicznego, znajdującego się w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, budynek B.  w ramach projektu ,,W kierunku dostępności-wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnością ” realizowanego przez Tarnowską Szkołę Wyższą ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów. 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Wstępne szacowanie wartości zamówienia

Załacznik 2A Kosztorys pomieszczenie biurowe

Załącznik 2B Kosztorys pomieszczenie sanitarno-higieniczne

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |