Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI

Zapytanie ofertowe na prace remontowo-adaptacyjne

17-07-2020

FLAGI - POPRAWNE

 

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo -adaptacyjnych wyszczególnionych w dokumentacji projektowej w zakresie pomieszczenia biurowego oraz pomieszczenia sanitarno-higienicznego, znajdującego się w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, budynek B.  w ramach projektu ,,W kierunku dostępności-wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnością ” realizowanego przez Tarnowską Szkołę Wyższą ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów. 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 A Projekt - biuro Pełnomocnika

Załącznik nr 1 B Projekt - łazienka dla OzN

Załacznik 2 -Formularz ofertowy

Załacznik 2A Kosztorys ofertowy - pomieszczenie biurowe

Załącznik 2B Kosztorys ofertowy - pomieszczenie sanitarno-higieniczne

Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik 4 - Wykaz wykonywanych usług

Załacznik 5A Harmonogram prac

Załacznik 5B Harmonogram prac

Załącznik 6 -Organizacja prac

Załacznik 7 Wzor umowy

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |