Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Powołanie Rady ds. osób z niepełnosprawnościami

30-01-2020

W związku z realizacją projektu ,,W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI - wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami" na podstawie Zarządzenia Rektora Tarnowskiej Szkoły Wyższej powołuje się Radę ds. osób z niepełnosprawnościami.

      Skład Rady ds. osób z niepełnosprawnościami:

  1. Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
  2. Doradca edukacyjny.
  3. Asystent dydaktyczny.
  4. Przedstawiciele studentów.
  5. Przedstawiciele absolwentów.
  6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych.
TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |