Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Młody Odkrywca z Gałązką Tarniny

Zapytanie ofertowe na realizację usług transportowych dla uczestników projektu !!!

23-10-2019

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usług transportowych dla uczestników projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |