Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Młody Odkrywca z Gałązką Tarniny

MŁODY ODKRYWCA Z GAŁĄZKĄ TARNINY-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

31-07-2018

Tarnowska Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 468 875,00 zł. na realizację projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”.

Projekt realizowany jest od 1.07.2018r. do 31.03.2020. i skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 i 13-16 lat.

Projekt zakłada realizację 5 zadań merytorycznych:

1. Opracowanie programów rozwoju kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa- termin realizacji lipiec 2018 do wrzesień 2019.
2. „Czym możemy zauroczyć turystę”- uczestnicy projektu przygotują prezentację opartą o własne materiały filmowe na temat walorów turystycznych regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Tarnowa- termin realizacji listopad 2018 do luty 2020.
3. „W poszukiwaniu zdrowia”-realizacja warsztatów na temat wzmacniania zdrowia, zdrowego żywienia, znaczenia aktywności fizycznej-termin realizacji listopad 2018 do luty 2020.
4. Warsztaty kompetencji wychowawczych i społecznych dla rodziców-termin realizacji listopad 2018 do marzec 2020.
5. Ocena i potwierdzenie zdobytych kompetencji i ewaluacja skuteczności programów kształcenia.
 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |