Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Młody Odkrywca z Gałązką Tarniny

Zapytanie ofertowe na opracowanie programów kształcenia wraz ze scenariuszami zajęć.

16-07-2018

Tarnowska Szkoła Wyższa ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie programów kształcenia do zajęć realizowanych w ramach projektu pt., „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - TSzW

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |