Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 3/2018

Monografia 3/2018

Należy z cała mocą podkreślić, że zachowania suicydalne we współczesnym społeczeństwie polskim są niewątpliwie poważnym problemem społecznym. Świadczy o tym ich zasięg i skala zjawiska, przy czym dla suicydologii „szczególną” populacją podlegającą uważnym analizom naukowym jest kategoria młodzieży szkolnej. Istotna jest zatem uważna analiza zachowań samobójczych dokonująca się w całej populacji osób, w danym miejscu i czasie ale także analiza tych zachowań wśród najmłodszej populacji społeczeństwa. Niewątpliwie suicydologia jako dziedzina wiedzy naukowej jest odpowiedzią na „dostrzeżenie” samobójstwa jako problemu społecznego. Kategoria młodzieży różni się od innych kategorii społecznych nie tylko wiekiem, zachowaniem, kulturą ale także systemem wartości czy świadomością odrębności. Młodzież wie, że tylko dzięki niej społeczeństwo może trwać, że jest źródłem społecznego i kulturowego rozwoju, a także potencjałem w społecznym rozwoju, źródłem społecznych innowacji. Ale młodzież jest też częścią współczesnego społeczeństwa, w którym istnieje bardzo wiele problemów społecznych.

Tematem niniejszego opracowania, zatytułowanego „Bezpieczeństwo młodzieży a zachowania suicydalne. Wychowanie. Edukacja. Profilaktyka”, jest analiza zachowań suicydalnych współczesnej młodzieży, a także odpowiedź na pytanie, jakie są najlepsze form oddziaływań profilaktycznych na współczesną młodzież, ograniczających samobójstwa w tej kategorii. Można mieć nadzieję, że monografia ta stanie się swoistym „przewodnikiem” dla badaczy zachowań współczesnej młodzieży szkolnej, nauczycieli i wychowawców, praktyków społecznych ale przede wszystkim dla młodzieży, która przeżywa rozterki życiowe u progu dorosłości. 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |