Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 2/2018

Monografia 2/2018

Wysoki postęp technologii medycznej pozwala w obecnych czasach ratować życie dzieci przedwcześnie urodzonych, a także życie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zmienia się również stopniowo świadomość społeczna dotycząca prawa do życia każdej istoty ludzkiej, a także stosunek do osób, które na skutek wad wrodzonych lub też chorób przebytych we wczesnym dzieciństwie doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wzrastają także standardy w sferze opieki rehabilitacyjnej, w wychowaniu i edukacji takich osób, ze względu na postęp w naukach psychologicznych i pedagogicznych. Dlatego też wczesne wspomaganie rozwoju, już niemalże od pierwszych dni życia dziecka, staje się potrzebą, której nie można nie zauważać. Rehabilitacja ruchowa, opieka neurologopedyczna, psychologiczna oraz pedagogiczna, to niezbędne współczesne elementy szeroko pojętej rewalidacji mające na celu wypracowanie prawidłowych wzorców zachowań, umiejętności i wiadomości, które pozwolą w przyszłości jak najpełniej adaptować się, posiadającym trudności rozwojowe, do życia w społeczeństwie.

Celem tej publikacji jest udostępnienie najnowszych doniesień z dziedziny medycyny oraz terapii grupie osób, którzy zawodowo zajmują się zdrowiem, opieką, edukacją oraz rehabilitacją dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Przedstawione artykuły mogą stać się realna pomocą dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz logopedów, którzy w swej pracy na co dzień mają kontakt z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostrzegają trudności lecz nie zawsze umieją dotrzeć do ich istoty, czy też pomóc dziecku i jego rodzicowi.

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |