Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 1/2018

Monografia 1/2018

Monografia „Projekty atomowe: historia i współczesność” traktuje o znaczeniu projektów atomowych oraz działań człowieka, których celem jest wykorzystanie energii jądrowej. Jest to opowieść o tym jak rozpoczęła się droga do władania największą energią, jaka kiedykolwiek była znana ludzkości, jak również o perspektywach, które może nam dać energia atomowa. Książka składa się z czterech rozdziałów, które dotyczą różnych aspektów energetyki atomowej. Są to: „Znaczenie projektów atomowych”, „Historia projektów atomowych”, „Współczesne projekty atomowe”, „Przyszłość projektów atomowych”.

W rozdziale I zanalizowana została relacja pomiędzy ilością wyprodukowanej energii na jednego człowieka i średniej długości życia, a także dane statystyczne pochodzące z krajów o różnych poziomach życia. Wysnuto wniosek o niewątpliwej zależności pomiędzy długością życia i ilością energii wytworzonej w przeliczeniu na jedna osobę. Oznacza to, że w krajach rozwijających się będzie się wzmagała działalność atomowa. Rozdział ten jest także poświęcony kwestii zmiany klimatu na Ziemi. Podniesiono także problem źródeł energii, z których pomocą można zaspokoić zapotrzebowanie ludzkości na energię i nie spowodować poważnych wstrząsów klimatycznych.

Rozdział II zawiera historie stworzenia i użycia broni atomowej. Jak wiadomo, prace z dziedziny energetyki jądrowej były początkowo prowadzone wyłącznie w celach wojennych. Najlepiej rozwijały się projekty atomowe w USA i ZSRR. Kolejnym ważnym etapem radzieckiego i amerykańskiego projektu atomowego było stworzenie broni atomowej.

Rozdział III zawiera analizę możliwości energii jądrowej w obecnych czasach. Dokonano tutaj szczegółowych wad i zalet energii atomowej, korzyści, jakie możemy z niej czerpać podczas bezpiecznego jej użycia. W oparciu o materiały Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej poddano analizie przyczyny awarii w obiektach atomowych. rezultaty badań były nieoczekiwane- ilość awarii z winy personelu jest około dwa razy większa niż tych wynikających z defektów technicznych.

Kolejny rozdział pokazuje znaczenie fizycznego stworzenia bezpiecznego reaktora. Szczególna uwaga poświęcona została kwestii moralności współczesnego atomisty, ponieważ, jak wiadomo, w najbardziej wartościowych projektach szczególnie ważny jest poziom fizyczny, moralny, a także wykształcenie realizatorów. Po awarii w elektrowni w Czarnobylu powstała kwestia zapewnienia kultury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. Z tego powodu dyskutuje się nad koncepcjami zwiększenia bezpieczeństwa w elektrowniach atomowych poprzez obostrzenie wymagań wobec personelu opartych na podejściu naukowym.

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |