Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 2/2017

Monografia 2/2017

Monografia została wydana w języku angielskim i dotyczy ona tematu współczesnych mediów, które są środowiskiem uczenia się studenta w ramach przygotowań do roli nauczyciela.      W dzisiejszych czasach media pozwalają każdemu znaleźć informacje na każdy temat, który go interesuje. A także pozwala tworzyć nowe informacje i udostępniać je innym w Internecie. Nowe media wykorzystują tekstową strukturę komunikacji i odbioru oraz charakteryzują się interaktywnością, możliwością globalnego zasięgu i indywidualizacją dostępu. Media w dzisiejszych czasach odgrywają szczególną rolę w procesie edukacyjnym na każdym jego etapie oraz w kształceniu ustawicznym. Wykorzystanie technologii edukacji wspiera ten proces. Celem tej publikacji jest pokazanie, w jaki sposób zarówno studenci polscy, jak i słowaccy wykorzystują nowe media w swoich przygotowaniach do roli nauczyciela na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pierwszy rozdział dotyczy związku między środowiskiem medialnym a edukacją, drugi poszerza wiedze związaną z realizacją procesu nauczania w późniejszej pracy pedagogicznej studentów poprzez naukę w formie e-learningu. Rozdział trzeci związany jest z optymalizacją wykorzystania LMS ze szczególnym uwzględnieniem typu studenta, a czwarty dotyczy zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w naturze. Książka skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do roli nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, do studentów chcących pracować w  przedszkolach i klasach wczesnoszkolnych oraz do nauczycieli na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |