Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 1/2017

Monografia 1/2017

Monografia Nady Babić Współczesne dzieciństwo: teorie, praktyki i badania ukazały się w Chorwacji w 2014 roku, jako dzieło zwieńczające Jej wieloletnie refleksje naukowe na temat dziecka, dzieciństwa oraz jego uwarunkowań. Są to refleksje wynikające z krytycznej analizy teorii, interdyscyplinarnych badań naukowych oraz własnych badań empirycznych.

Interdyscyplinarne spojrzenie na dziecko i dzieciństwo pozwoliło Autorce na stwierdzenie, iż na podstawie dotychczasowej wiedzy mamy z jednej strony do czynienia z propozycja postrzegania dzieci jako „społecznych aktorów”, z drugiej zaś – jako punktu wyjścia dla procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Nada Babić badając dzieciństwo w jego różnych kontekstach społeczno-kulturowych, różnych dyskursach akademickich i politycznych starała się rozpoznać istotę dziecięcej rzeczywistości. Trzeba zaznaczyć, że przy tym Autorka szczególnie znaczenie przypisuje badaniom etnograficznym prowadzonym z udziałem dzieci jako „aktorów społecznych”, które są wiarygodnym źródłem informacji o swoim życiu, i o życiu społecznym. Bardzo istotne jest bowiem zrozumienie, jak dzieci kreują własne aktywności w rodzinie, wspólnocie i instytucjach oświatowych, w które są włączone. Nada Babić w swojej książce prowadzi naukowy dyskurs koncentrujący się wokół następujących pytań: Czym jest dzieciństwo i kim są dzieci we współczesnych „nowych” badaniach nad dzieciństwem? Czym są dzieci i dzieciństwo we współczesnej globalnej i krajowej polityce? Jakie zmiany zaszły w badaniach nad dzieciństwem? Jaką pozycję zajmują dzieci w teorii i praktyce badawczej? Co badałam i co udało mi się ustalić na temat dzieciństwa i dzieci?

Nad wydaniem książki w języku polskim zdecydowały powody merytoryczne, które wzbogacą polskiemu Czytelnikowi myślenie o istocie dzieciństwa, pozycji społecznej dziecka, dyskurs o tym, w jakim stosunku do dorosłości pozostaje dzieciństwo i jaka jest relacja między dziećmi a dorosłymi. W zakresie wychowawczym, społecznym i edukacyjnym praca ta ma również implikacje dla praktyki pedagogicznej i stanowić będzie dobry materiał do analiz akademickich. 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |