Wydawnictwo
Monografia 1/2015

Monografia 1/2015

Przemiany cywilizacyjne dokonujące się w naszym kraju czynią problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szczególnie złożonym i trudnym. Ciężar odpowiedzialności za ich bezpieczny rozwój spoczywa na rodzinie i szkole. Przy tworzeniu warunków uregulowanego życia potrzebne jest współdziałanie różnych służb w środowisku lokalnym. Rodzi to potrzebę spotkań poświęconych wymianie doświadczeń i aktualnej wiedzy o stanie zagrożeń celem wskazania środków profilaktycznych.

Artykuły prezentowanej publikacji dotyczą aktualnych problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży znajdujących się w różnych okresach rozwoju i często odmiennych warunkach środowiskowych. W tej grupie osób znajdują się również osoby z niepełnosprawnością. W rozwijaniu ich zdolności i możliwości istotne jest bezpieczeństwo ich życia. Składają się na ten fakt różne czynniki, w tym postawy ludzi z najbliższego środowiska. Należy popierać wszystkie te proporcje, które pomogą wpłynąć na rodzinę i szkołę, aby te środowiska umożliwiły prawidłowy rozwój młodego pokolenia. Chodzi bowiem o to, jak poznać i zrozumieć człowieka oraz pomóc mu żyć w świecie pełnym zagrożeń. Tematyka opracowania dotyczy ważnych aspektów życia dzieci i młodzieży i przygotowana została z myślą o wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak pomagać innym.

W części I zawarto wiele problemów związanych z potrzebami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży (od urodzenia, aż do pełnej dojrzałości psychicznej). W części II opracowania, znalazły się informacje na temat przejawów i przyczyn niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. W części III autorzy koncentrują się na profilaktyce i sposobach pomocy uczniom w warunkach szkolnych i środowisku lokalnym.

Niniejsze opracowanie ujmuje problemy dotyczące życia człowieka całościowo (w płaszczyznach: biologicznej, psychicznej i społecznej) zatem może okazać się przydatne dla rodziny i szkoły. Mamy też nadzieję, że wyższa świadomość szerokiego kręgu osób zaangażowanych w proces edukacji dzieci i młodzieży przyczyni się do krytycznego spojrzenia na problemy współczesnego świata. 

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |