Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 2/2014

Monografia 2/2014

13 lat temu, w 1884 roku została zarejestrowana Filia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie, która parę lat później, podobnie jak „Sokół”  lwowski dla Tarnowa, stała się „macierzą” sokolą dla wielu gniazd w tej części Galicji. Statut tej organizacji zakładał nie tylko wdrożenie ćwiczeń gimnastycznych i kultury fizycznej w codzienne życie mieszkańców ziem polskich lecz także moralne odrodzenie społeczeństwa polskiego po rozbiorach i upadku powstań narodowych, w tym ostatniego antyrosyjskiego Powstania Styczniowego. Nie wiele mamy organizacji społecznych, politycznych i kulturalnych z takim rodowodem. Kiedy powstała Filia T.G. „Sokół” w Tarnowie ziemie polskie były po trzech zaborach i czterech nieudanych powstaniach oraz licznych innych konspiracyjnych wysiłkach, pozostawały pod obcym panowaniem (Austro-Węgier, Rosji i Prus). A po upadku Powstania Styczniowego, naród polski przeżywał kolejną swoją traumę. Tysiące Polaków zginęło w walce z zaborcą rosyjskim, dziesiątki tysięcy zesłano w głąb Rosji i na Syberię, wielu opuściło kraj wybierając emigrację, aby uniknąć śmierci lub zesłania. W Królestwie Polskim panował terror rosyjski i apatia, a w zaborze pruskim panoszyła się antypolska polityka germanizacyjna. To właśnie te negatywne trendy i czynniki postanowił przezwyciężyć „Sokół”. Celem jego działalności było równocześnie odbudowanie ducha narodowego, wiary we własne siły i możliwości oraz przywrócenie moralności katolickiej, a po epoce saskiej, stanisławowskiej i po klęskach powstań narodowych, a tym samym przygotowanie do walki o niepodległość nowego pokolenia. Cel ten został zrealizowany, bo ci jego członkowie, którzy byli zdolni do noszenia broni, zasilili szeregi Legionów Józefa Piłsudskiego (w 1914 r.) lub Wojska Polskiego (1918 r.), wiernie służąc idei niepodległości Polski. Pozostali nie ustawali w pracy nad moralnym i patriotycznym wychowaniem społeczeństwa polskiego, wzmacniając równocześnie jego kondycję fizyczną. Odzyskać niepodległość, takie było najważniejsze posłanie „Sokoła”, a następnie po odzyskaniu niepodległości służyć narodowi i państwu. Budować jego potęgę i wiarę w lepszą przyszłość. Gimnastyka i sporty były tylko środkami realizacji tego wielkiego celu. 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |