Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 1/2014

Monografia 1/2014

Monografia jest ściśle połączona z uroczystą międzynarodową konferencją naukową dla uczczenia jubileuszu 10-lecia działalności dydaktycznej i naukowej Tarnowskiej Szkoły Wyższej (dawniej Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku). Naukowym przesłaniem podjętego tematu było określenie wpływu szkolnictwa wyższego na rozwój regionu, a także wskazanie roli kapitału intelektualnego w kształtowaniu przedsiębiorczości i zdolności konkurencyjnej  absolwentów wyższych szkół zawodowych w Polsce – a zwłaszcza uczelni tarnowskiej. W ramach monografii została zaprezentowana historia i osiągnięcia naszej uczelni w kształtowaniu środowiska naukowego i zawodowego w regionie przez Barbarę Grajdurę – rektor uczelni. Sukces z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a zwłaszcza dynamicznego rozwoju szkolnictwa wyższego -  towarzyszy jednakże wysokie bezrobocie, nieskuteczność instytucji państwowych w zwalczaniu patologii na rynku pracy i pobudzaniu zapotrzebowania przedsiębiorców na wysoko wykształcone kadry pracowników, a także potęgujące się na tym tle niezadowolenie społeczne. Prezentowany w monografii obszar badawczy jest bardzo rozległy. Obejmuje wiele nurtów wzajemnie ze sobą powiązanych, a dotyczy głównie takich zasadniczych problemów jak:

  • wyzwań rozwojowych społeczności lokalnych;

  • niesprawności mechanizmów ekonomicznych i instytucji państwa w kształtowaniu równowagi na lokalnych rynkach pracy;

  • roli i instrumentów szkolnictwa wyższego w kształtowaniu racjonalnego i efektownego zatrudnienia w gospodarce;

  • planów i aspiracji młodzieży oraz dostosowania oferty studiów do zmian na rynku pracy;

  • aktualnych problemów społeczności lokalnych w tym szerzących się patologii. 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |