Wydawnictwo
Zeszyt naukowy Nr 1(3)/2011

Zeszyt naukowy Nr 1(3)/2011

Kolejny numer „Zeszytów Naukowych Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku” dotyczy współczesnych problemów osób niepełnosprawnych w Polsce i w Ukrainie, aktywności i partycypacji tej kategorii osób w różnych obszarach życia, przyjmując za podmiot swoich rozważań nie tylko dzieci i młodzież ale także ludzi dorosłych. Szczególnie interesująca wydawać może się w tym kontekście próba diagnozy z uwzględnieniem istniejących barier ale i czynników wsparcia – aktualnej sytuacji edukacyjnej, zawodowej czy społecznej osób „dotkniętych” różnymi ograniczeniami natury biologicznej, psychicznej czy społecznej oraz zaprojektowania na jej podstawie oddziaływań nakierowanych na podniesienie jakości ich życia, przy zachowaniu prawa tych osób do samostanowienia i decydowania o swoim losie.

Rozważania w tym obszarze rozpoczyna artykuł dr hab. Adama Mikruta profesora MSzW dotyczący samotności osób niepełnosprawnych ruchowo. Kolejne artykuły podejmują kwestie poziomu umiejętności matematycznych wśród uczniów klas szóstych (prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany), rozwoju edukacji pedagogiki inkluzywnej w Ukrainie (prof. Hryhorij Wasianowicz), organizacji życia osób z autyzmem przez wykorzystanie AAC (dr Anna Zaplatyńska), instytucjonalnego repozytorium, jako jednego ze składników informacyjno-edukacyjnej przestrzeni studentów ze specjalnymi potrzebami (dr Inna Romanchenko), kształcenia pedagogów specjalnych w Koledżu Pedagogicznym we Lwowie (dr Zoriana Leniw Pawliwna), biblioterapeutycznej działalności biblioteki dla dzieci, wobec czytelników ze specjalnymi potrzebami (dr Żanna Wertij), edukacji inkluzyjnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Ukrainie (dr Katerina Plivachuk).  

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |