Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Zeszyt naukowy Nr 1(2)/2010

Zeszyt naukowy Nr 1(2)/2010

Przedstawiamy Państwu, drugi numer „Zeszytów Naukowych Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku”. Został on poświęcony tematyce bezpieczeństwa i resocjalizacji. Problematyka ta stała się jednym z ważniejszych zagadnień współczesności. Miara tego stanu jest poczucie zagrożenia życia, wartości materialnych i społecznych. Bezpieczeństwo może być zagrożone poprzez różne klęski żywiołowe, działania przestępcze i ekologiczne. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem osobistym i zbiorowym stanowią ważny aspekt życia człowieka. Ważne zadanie w tym zakresie spełnia edukacja uwzględniająca problematykę resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego, niezbędna w działalności nauczyciela i władz lokalnych. Różnorodna i ważna poznawcza tematyka z pewnością zachęca do lektury. Jej zadaniem jest przygotowanie człowieka do działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Część pierwsza opracowania „Współczesne obszary resocjalizacji” otwiera artykuł prof. Andrzeja Bałandynowicza, dotyczący systemu probacji w Polsce – resocjalizacja integracyjno-inkluzyjna, a solidaryzm społeczny. Kolejne artykuły podejmują kwestie prawne, psychologiczno-pedagogiczne dotyczące edukacji osób niedostosowanych społecznie i zagadnień związanych z profilaktyką.

W części drugiej i trzeciej publikacji wskazano na zagadnienia wielowymiarowości w procesie resocjalizacji i jej znaczenie w procesie wychowania człowieka. Zeszyt zamyka recenzja K. Biela „Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowana”. Pokazuje ona czynniki mikrospołeczne, które powodują wzrost przestępczości u dziewcząt. 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |