Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Aktualności

Nauczyciel psycholog w przedszkolu i szkole- jakie trzeba mieć kwalifikacje? Porady w cyklu: "Zanim zostaniesz studentem"- porada pierwsza.

23-04-2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach posiada osoba, która ukończyła:
1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne lub przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

2) spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciel psycholog nie wystarczy ukończyć studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia. Zauważ! ustawodawca postanowił: "studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie...na kierunku psychologia". Dodatkowo ukończysz studia podyplomowe "przygotowanie pedagogiczne dla psychologów" i wówczas zdobędziesz pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa. 

Czy warto?

" W Polsce brakuje 2,3 tys. psychologów szkolnych. W podkarpackim nieobsadzona jest niemal połowa etatów, w zachodniopomorskim – jedna trzecia (tak jak w całej Polsce). Tam, gdzie jest „lepiej”, wolny jest co piąty lub co szósty etat. W 450 gminach w szkołach nie ma ani jednego psychologa lub psycholożki" (źródło: https://oko.press/pomoc-psychologiczna-szkola-wakaty) Polecamy przeczytać cały artykuł!

Szczegóły na temat studiów na kierunku psychologia w Tarnowskiej Szkole Wyższej Akademii Nauk Stosowanych:

studia pierwszego stopnia https://www.tszw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/psychologia

studia drugiego stopnia https://www.tszw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-magisterskie/psychologia-2

ZAPRASZAMY!

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |