Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Aktualności

Pedagog specjalny to coraz bardziej ceniony i poszukiwany specjalista na rynku pracy. Prowadzimy rekrutację na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna.

15-09-2023

Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych prowadzi rekrutację na rok akademicki 2023/2024 na jednote studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalnościach:  

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Od wielu lat zawód pedagoga specjalnego plasuje się w czołówce zawodów deficytowych na rynku pracy w Polsce. Popularność pedagogiki specjalnej rośnie wraz z coraz większą liczbą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 1 września 2022 roku dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli mają obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego. Zgodnie ze standardem kształcenia nauczyciela pedagoga specjalnego określonym przez Ministra Edukacji i Nauki, od najbliższego roku akademickiego 2023/2024 zdobycie tego zawodu na poziomie studiów wyższych będzie możliwe tylko w ramach jednolitych studiów magisterskich. Zapraszamy do rekrutacji!

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |