www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”.

Szanowni Państwo,

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe CPV 80000000-5   Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe CPV 80533100-0    Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 

Zapytanie ofertowe CPV 63514000-5    Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe CPV 80570000-0   Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe CPV 80400000-8  Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

 

Strefa studenta