www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ W RAMACH PROJEKTU ”SPOŁECZNA MOC UCZELNI”

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na usługę cateringową w ramach projektu „SPOŁECZNA MOC UCZELNI – opracowanie i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia

 

 

Strefa studenta